حمیده کریمیان

پذیرش ۱۰۰ نفر در دوره حفظ ۵جزء قرآن کریم در تابستان

امروزه هیچ چیزی بهتر از قرآن کریم و آموزه های این کتاب آسمانی نمی تواند تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را خنثی کند و معتقدیم که همه مشکلات امروزه جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… به خاطر دوری از قرآن کریم و معارف نورانی اسلام است.

قدرت اراده دو بانوی کهنسال تهرانی در حفظ قرآن

اخیرا مطلع شدیم که دو بانوی کهنسال در تهران با مراجعه به شعب مؤسسه بیت الاحزان آغاز به حفظ قرآن کریم کرده‌اند که در این مطلب گفتگوی کوتاه پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان با این دو بانو را منتشر می‌کنیم.

حمیده کریمیان

پذیرش ۱۰۰ نفر در دوره حفظ ۵جزء قرآن کریم در تابستان

امروزه هیچ چیزی بهتر از قرآن کریم و آموزه های این کتاب آسمانی نمی تواند تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را خنثی کند و معتقدیم که همه مشکلات امروزه جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… به خاطر دوری از قرآن کریم و معارف نورانی اسلام است.

قدرت اراده دو بانوی کهنسال تهرانی در حفظ قرآن

اخیرا مطلع شدیم که دو بانوی کهنسال در تهران با مراجعه به شعب مؤسسه بیت الاحزان آغاز به حفظ قرآن کریم کرده‌اند که در این مطلب گفتگوی کوتاه پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان با این دو بانو را منتشر می‌کنیم.