منابع نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

منابع نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت منابع گروه معارف اهل بیت و ترجمه و مفاهیم نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت جهت استفاده شعب و قرآن آموزان مؤسسه بر روی سایت قرار گرفته است.

محتوای آموزشی فرهنگی طرح دوساله روزانه

جهت دریافت محتوای آموزشی طرح حفظ روزانه دوساله ویژه خواهران بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: معدل هفتگی قرآن آموزان فرم ارزشیابی ماهانه فرم ارزشیابی سالانه موضوع هفته تقویم آموزشی آبان ۹۸ تقویم آموزشی آذر

سطوح آموزشی پایان ترم

جهت دریافت فایل سطوح آموزشی پایان ترم مصوب سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آیین نامه تعیین معلم برتر

آیین نامه ارزیابی و تعیین معلم برتر سال ۹۶ : دریافت فرم ارزیابی معلم برتر از شعبه به شهرستان: دریافت دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارزیابی معلم برتر: دریافت فرم نهایی ارزیابی معلم برتر از شهرستان

فرم داوری تجوید

فرم داوری تجوید https://www.beytolahzan.ir/paper/up/files/20171223/0579245001514015104.pdf

آیین نامه طرح قرآنی اقراء

جهت دریافت آیین نامه طرح قرآنی اقراء بر روی لینک زیر کلیک کنید: دریافت آیین نامه طرح قرآنی اقراء

منابع نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

منابع نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت منابع گروه معارف اهل بیت و ترجمه و مفاهیم نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت جهت استفاده شعب و قرآن آموزان مؤسسه بر روی سایت قرار گرفته است.

محتوای آموزشی فرهنگی طرح دوساله روزانه

جهت دریافت محتوای آموزشی طرح حفظ روزانه دوساله ویژه خواهران بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: معدل هفتگی قرآن آموزان فرم ارزشیابی ماهانه فرم ارزشیابی سالانه موضوع هفته تقویم آموزشی آبان ۹۸ تقویم آموزشی آذر

سطوح آموزشی پایان ترم

جهت دریافت فایل سطوح آموزشی پایان ترم مصوب سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آیین نامه تعیین معلم برتر

آیین نامه ارزیابی و تعیین معلم برتر سال ۹۶ : دریافت فرم ارزیابی معلم برتر از شعبه به شهرستان: دریافت دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارزیابی معلم برتر: دریافت فرم نهایی ارزیابی معلم برتر از شهرستان

فرم داوری تجوید

فرم داوری تجوید https://www.beytolahzan.ir/paper/up/files/20171223/0579245001514015104.pdf

آیین نامه طرح قرآنی اقراء

جهت دریافت آیین نامه طرح قرآنی اقراء بر روی لینک زیر کلیک کنید: دریافت آیین نامه طرح قرآنی اقراء