نیروی زمینی ارتش

شانزدهمین مرکز شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان در نیروی زمینی ارتش راه اندازی می شود

در دیدار حجت الاسلام شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه بیت الاحزان با امیر مستشاری معاون تربیت و آموزش و حجت الاسلام صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در خصوص راه اندازی مرکز شبانه روزی حفظ قرآن ویژه پایوران نیروی زمینی ارتش توافق حاصل شد

اختتامیه مرکز شبانه روزی نیروی دریایی ارتش

اختتامیه اولین مرکز شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان در ارتش

آیین اختتامیه اولین دوره مرکز شبانه روزی حفظ قرآن کریم ویژه کارکنان نداجا و تجلیل از منتخبین چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شد.

نیروی زمینی ارتش

شانزدهمین مرکز شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان در نیروی زمینی ارتش راه اندازی می شود

در دیدار حجت الاسلام شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه بیت الاحزان با امیر مستشاری معاون تربیت و آموزش و حجت الاسلام صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در خصوص راه اندازی مرکز شبانه روزی حفظ قرآن ویژه پایوران نیروی زمینی ارتش توافق حاصل شد

اختتامیه مرکز شبانه روزی نیروی دریایی ارتش

اختتامیه اولین مرکز شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان در ارتش

آیین اختتامیه اولین دوره مرکز شبانه روزی حفظ قرآن کریم ویژه کارکنان نداجا و تجلیل از منتخبین چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شد.