شماره تماس

۵۳۲۸۵۱۸۶ - ۵۳۲۸۴۰۷۶ ۰۷۱
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۴۰۲۲۵۶ شماره دورنگار: ۵۳۲۸۴۶۰۰ - ۰۷۱

  پیگیری درخواست‌ها

  ثبت درخواست
ارتباط با مسئولین موسسه

کد پستی: ۷۴۴۷۱۷۵۶۷۸

نشانی: استان فارس - شهرستان استهبان –بخش رونیز-دهستان خیر - روستای ماهفرخان - مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)