مصوبات جلسه هیئت امنا مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

در نشست هیئت امنای مؤسسه بیت الاحزان که در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید موارد زیر به تصویب رسید: هسته گزینش با عضویت مدیر مسئول، جانشین موسسه، اعضای هیات امنا و مسئول مالی

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این

مصوبات جلسه هیئت امنا مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

در نشست هیئت امنای مؤسسه بیت الاحزان که در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید موارد زیر به تصویب رسید: هسته گزینش با عضویت مدیر مسئول، جانشین موسسه، اعضای هیات امنا و مسئول مالی

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این