مراکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم

بزرگترین شبکه حفظ تخصصی قرآن کریم در کشور

تاریخچه مراکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم

اولین مرکز شبانه روزی حفظ تخصصی یکساله کل قرآن کریم کشور در سال ۱۳۸۰ در روستای محمد آباد از توابع استهبان فارس که بعدها به (قرآن آباد ایران) مشهور شد راه اندازی شد. این مرکز فعالیت خود را با اجاره ۳ منزل مسکونی آغاز کرد.

madares front kam

آشنایی با:

مراکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم

این مراکز روش خاص و منحصر به فردی را در حفظ قرآن کریم در سطح کشور نهادینه کرده اند. به گونه‌ای جوانان ۱۴ تا ۲۲ ساله مستعد می‌توانند با ورود به این مراکز در عرض یک سال کل قرآن کریم را حفظ کنند

نفر

تعداد حافظان اجزاء قرآن کریم مراکز شبانه روزی

نفر

تعداد حافظان کل مراکز شبانه روزی از ابتدا تاکنون

سال

سال‌های فعالیت