Slide background

رحله ملی طرح

حفظ یک تا ۴ جزء قرآن کریم در تعطیلات تابستان به صورت شبانه روزی

آشنایی با طرحاسلاید بعدی

مروری بر طرح‌های گذشته

ثبت نام

اخبار طرح ملی رحله

Slide background

جوانان فراغت اوقات سازی غنی

نوجوانان و جوانان ۱۴ تا ۲۲ ساله با حضور در این طرح، اوقات فراغت تابستان خود را با حضور در برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی طرح ملی رحله سپری خواهند کرد.

Slide background

کریم قرآن جزء ۴ تا یک حفظ

طی دوره حدودا ۵۰ روزه این طرح، قرآن آموزان جدید الورود با هدف گذاری حفظ جزء ۳۰ و سوره مبارکه بقره و سایر قرآن آموزان از ادامه محفوظات قبلی به حفظ شبانه روز قرآن کریم می‌پردازند

Slide background

دینی احکام با آشنایی

در این طرح قرآن آموزان علاوه بر حفظ قرآن کریم، از برنامه‌های جانبی مثل برنامه روزانه آشنایی با احکام دینی پس از نمازهای جماعت بهره‌مند می‌شوند

Slide background

رحله ملی طرح

حفظ یک تا ۴ جزء قرآن کریم در تعطیلات تابستان به صورت شبانه روزی

آشنایی با طرحاسلاید بعدی

ثبت نام

اخبار طرح ملی رحله

Slide background

جوانان فراغت اوقات سازی غنی

نوجوانان و جوانان ۱۴ تا ۲۲ ساله با حضور در این طرح، اوقات فراغت تابستان خود را با حضور در برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی طرح ملی رحله سپری خواهند کرد.

Slide background

کریم قرآن جزء ۴ تا یک حفظ

طی دوره حدودا ۵۰ روزه این طرح، قرآن آموزان جدید الورود با هدف گذاری حفظ جزء ۳۰ و سوره مبارکه بقره و سایر قرآن آموزان از ادامه محفوظات قبلی به حفظ شبانه روز قرآن کریم می‌پردازند

Slide background

دینی احکام با آشنایی

در این طرح قرآن آموزان علاوه بر حفظ قرآن کریم، از برنامه‌های جانبی مثل برنامه روزانه آشنایی با احکام دینی پس از نمازهای جماعت بهره‌مند می‌شوند

 • تابستان ۱۳۹۴ 

   

  طرح ملی رحله ۱

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۵ 

  طرح ملی رحله ۲

  دومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۵ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۶ 

   

  طرح ملی رحله ۳

  سومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۶ با مشارکت ۲۶ میزبان از ۱۱ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۲۷۹ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۷ 

   

  طرح ملی رحله ۴

  چهارمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۷ با مشارکت ۲۶ میزبان از ۹ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۱۱۹ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۸ 

   

  طرح ملی رحله ۵

  پنجمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۸ با مشارکت ۳۹ میزبان از ۱۲ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۴۳۱ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۹ 

  رحله 6 سال 1399 

  طرح ملی رحله ۶

  ششمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۹ به دلیل همه گیری کرنا در کشور به صورت مجازی برگزار گردید. به دلیل غیر حضوری بودن طرح استقبال به شدت کاهش پیداکرد و در نهایت تعداد اندکی کمتر از ۲۰۰ نفر حافظ اجزاء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۴۰۰ 

  رحله 7 سال 1400 

  طرح ملی رحله ۷

  هفتمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۴۰۰ با مشارکت ۲۰ میزبان از ۱۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۶۵۱ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۴۰۱ 

  رحله 8 سال 1401 

  طرح ملی رحله ۸

  هشتمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۴۰۱ با مشارکت ۴۱ میزبان از ۱۳ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۲۵۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۴

  طرح ملی رحله ۱

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۵

  طرح ملی رحله ۲

  دومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۵ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۶ 

  طرح ملی رحله ۳

  سومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۶ با مشارکت ۲۶ میزبان از ۱۱ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۲۷۹ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۷   

  طرح ملی رحله ۴

  چهارمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۷ با مشارکت ۲۶ میزبان از ۹ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۱۱۹ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۸   

  طرح ملی رحله ۵

  پنجمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۸ با مشارکت ۳۹ میزبان از ۱۲ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۴۳۱ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۹  

  طرح ملی رحله ۶

  رحله 6 سال 1399

  ششمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۹ به دلیل همه گیری کرنا در کشور به صورت مجازی برگزار گردید. به دلیل غیر حضوری بودن طرح استقبال به شدت کاهش پیداکرد و در نهایت تعداد اندکی کمتر از ۲۰۰ نفر حافظ اجزاء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۴۰۰

  طرح ملی رحله ۷

  رحله 7 سال 1400

  هفتمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۴۰۰ با مشارکت ۲۰ میزبان از ۱۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۶۵۱ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۴۰۱

  طرح ملی رحله ۸

  رحله 8 سال 1401

  هشتمین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۴۰۱ با مشارکت ۴۱ میزبان از ۱۳ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۱۲۵۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

نفر

تعداد حافظان تربیت شده در این طرح

نفر

تعداد حافظان راه یافته به مراکز شبانه روزی یکساله

دوره

تعداد دوره‌های برگزار شده

سید حسین رضوی- بهبهان

با طرح ملی رحله بهبهان آشنا شویم

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

سید حسین رضوی میزبان طرح ملی رحله بهبهان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان از جزئیات برگزاری طرح در تابستان ۱۴۰۳ می گوید