Slide background

رحله ملی طرح

حفظ یک تا ۴ جزء قرآن کریم در تعطیلات تابستان به صورت شبانه روزی

آشنایی با طرحاسلاید بعدی

مروری بر طرح‌های گذشته

معرفی مراکز

اخبار طرح ملی رحله

Slide background

جوانان فراغت اوقات سازی غنی

نوجوانان و جوانان ۱۴ تا ۲۲ ساله با حضور در این طرح، اوقات فراغت تابستان خود را با حضور در برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی طرح ملی رحله سپری خواهند کرد.

Slide background

کریم قرآن جزء ۴ تا یک حفظ

طی دوره حدودا ۵۰ روزه این طرح، قرآن آموزان جدید الورود با هدف گذاری حفظ جزء ۳۰ و سوره مبارکه بقره و سایر قرآن آموزان از ادامه محفوظات قبلی به حفظ شبانه روز قرآن کریم می‌پردازند

Slide background

دینی احکام با آشنایی

در این طرح قرآن آموزان علاوه بر حفظ قرآن کریم، از برنامه‌های جانبی مثل برنامه روزانه آشنایی با احکام دینی پس از نمازهای جماعت بهره‌مند می‌شوند

 • تابستان ۱۳۹۴ 

   

  طرح ملی رحله ۱

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۵ 

  طرح ملی رحله ۲

  دومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۵ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۶ 

   

  طرح ملی رحله ۳

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۷ 

   

  طرح ملی رحله ۴

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۸ 

   

  طرح ملی رحله ۵

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۴

  طرح ملی رحله ۱

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۵

  طرح ملی رحله ۲

  دومین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۵ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۶ 

  طرح ملی رحله ۳

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۷   

  طرح ملی رحله ۴

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

 • تابستان ۱۳۹۸   

  طرح ملی رحله ۵

  اولین دوره طرح ملی رحله در سال ۱۳۹۴ با مشارکت ۴۰ میزبان از ۲۰ استان کشور برگزار گردید. در این دوره ۲۵۰۰ جوان و نوجوان ۱۴ تا ۲۲ ساله حافظ ۱ تا ۴ جزء قرآن کریم شدند.

  بیشتر بخوانیم ...

نفر

تعداد حافظان تربیت شده در این طرح

نفر

تعداد حافظان راه یافته به مراکز شبانه روزی یکساله

دوره

تعداد دوره‌های برگزار شده

طرح سؤالات

سؤالات خود را در خصوص طرح ملی رحله با ما در میان بگذارید