روستای محمد آباد در جمع ۷ روستای قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شد

در آیین معرفی روستاهای قرآنی کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷ روزستای قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند که روستای محمد آباد استهبان نیز به سبب فعالیت‌های قرآنی چشمگیر بیت الاحزان در جمع این روستاها قرار گرفت.

«محمدآباد» فارس در جمع روستاهای قرآنی کشور

رئیس گروه قرآن و عترت ارشاد فارس با بیان اینکه تاکنون ۱۷ روستا به عنوان روستای قرآنی کشور از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد مشخص شده است، گفت: روستای محمدآباد شهرستان استهبان فارس نیز در جمع این روستا‌ها قرار دارد.

حافظ بیت الاحزان نفر اول مسابقات بین المللی/ زیدانی: سطح مسابقات بالاتر از قبل بود

جهت آمادگی مسابقات هفته ای دو بار از امیدیه به تهران می رفتم/ سطح مسابقات علیرغم کرونا بالاتر از سالهای قبل بود/ توصیه به حفظ از سنین کودکی/ حفظ و تلاوت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند ولی تأثیر حفظ دوچندان است/ مسئولان می بایست از مسؤسسات قرآنی حمایت کنند.

انتخاب مجدد حجت الاسلام شاهسونی به عضویت در شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در این جلسه موضوعاتی چون تصمیم‌گیری درباره تخصیص اعتبارات قرآنی، دریافت گزارش‌عملکرد سال ۹۸، تذکر به مؤسسات معین و دستگاه‌ها برای عدم حبس اعتبار، استانداردسازی عناوین فعالیت‌های قرآنی و کمک ۳۰۰ میلیونی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای ودیعه مکان اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت و … مطرح شد.

روستای محمد آباد در جمع ۷ روستای قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شد

در آیین معرفی روستاهای قرآنی کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷ روزستای قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند که روستای محمد آباد استهبان نیز به سبب فعالیت‌های قرآنی چشمگیر بیت الاحزان در جمع این روستاها قرار گرفت.

«محمدآباد» فارس در جمع روستاهای قرآنی کشور

رئیس گروه قرآن و عترت ارشاد فارس با بیان اینکه تاکنون ۱۷ روستا به عنوان روستای قرآنی کشور از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد مشخص شده است، گفت: روستای محمدآباد شهرستان استهبان فارس نیز در جمع این روستا‌ها قرار دارد.

حافظ بیت الاحزان نفر اول مسابقات بین المللی/ زیدانی: سطح مسابقات بالاتر از قبل بود

جهت آمادگی مسابقات هفته ای دو بار از امیدیه به تهران می رفتم/ سطح مسابقات علیرغم کرونا بالاتر از سالهای قبل بود/ توصیه به حفظ از سنین کودکی/ حفظ و تلاوت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند ولی تأثیر حفظ دوچندان است/ مسئولان می بایست از مسؤسسات قرآنی حمایت کنند.

انتخاب مجدد حجت الاسلام شاهسونی به عضویت در شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در این جلسه موضوعاتی چون تصمیم‌گیری درباره تخصیص اعتبارات قرآنی، دریافت گزارش‌عملکرد سال ۹۸، تذکر به مؤسسات معین و دستگاه‌ها برای عدم حبس اعتبار، استانداردسازی عناوین فعالیت‌های قرآنی و کمک ۳۰۰ میلیونی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای ودیعه مکان اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت و … مطرح شد.