زهرا حمیدی نوجواج 16 ساله رتبه 54 کارشناسی ارشد

با تمسک به آیات امید بخش قرآن جان تازه‌ای می‌گرفتم

زهرا حمیدی نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که در ۱۴ سالگی در بیت الاحزان شهر صدرای شیراز کل قرآن کریم را طی یکسال حفظ کرد و با دو سال تلاش و پشتکار در دانشسرای علوم قرآن و حدیث باقرالعلوم(ع) موفق به کسب رتبه ۵۴ کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث شد.

ابراهیم ربیهاوی

حافظ ۱۸ ساله بیت الاحزان در صدر مسابقات اوقاف خوزستان

رتبه اول رشته حفظ کل در مسابقات قرآن خوزستان با تأکید بر اینکه مسابقات قرآن خوزستان در سطح بالایی قرار دارد، گفت: در میان شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات دارنده رتبه بین‌المللی هم حضور داشت اما یک حافظ نمی‌تواند احتمال دهد که چه رتبه‌ای را کسب می‌کند.

زهرا حمیدی نوجواج 16 ساله رتبه 54 کارشناسی ارشد

با تمسک به آیات امید بخش قرآن جان تازه‌ای می‌گرفتم

زهرا حمیدی نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که در ۱۴ سالگی در بیت الاحزان شهر صدرای شیراز کل قرآن کریم را طی یکسال حفظ کرد و با دو سال تلاش و پشتکار در دانشسرای علوم قرآن و حدیث باقرالعلوم(ع) موفق به کسب رتبه ۵۴ کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث شد.

ابراهیم ربیهاوی

حافظ ۱۸ ساله بیت الاحزان در صدر مسابقات اوقاف خوزستان

رتبه اول رشته حفظ کل در مسابقات قرآن خوزستان با تأکید بر اینکه مسابقات قرآن خوزستان در سطح بالایی قرار دارد، گفت: در میان شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات دارنده رتبه بین‌المللی هم حضور داشت اما یک حافظ نمی‌تواند احتمال دهد که چه رتبه‌ای را کسب می‌کند.