الف) اهداف:

 1. شناسایی توانایی و استعدادهای بالفعل و بالقوه کادر و دیگر نیروهای انسانی موسسه،جهت استفاده بهینه از ایشان در طرح ها و برنامه ها، و تامین نیروی انسانی مورد نیاز با انجام دقیق ترین روند شناسایی ،در کمترین زمان ممکن
 2. شناسایی نیروهای توانمند خارج از موسسه در عرصه های مختلف،متناسب با نیازهای فعلی و آتی موسسه
 3. هماهنگی و ایجاد ارتباط با بخش های منابع انسانی و گزینش نهادها و دستگاه های مختلف در راستای جذب نیروهای انسانی موسسه در آن نهادها
 4. فراهم آمدن بستر مناسب جهت رشد کیفی نیروهای مشغول به فعالیت در موسسه
 5. ارائه الگوی مناسب از روند شناسایی،جذب،گزینش وبهره وری بهینه از نیروهای انسانی،به سایر نهادها و به خصوص مراکز فرهنگی و قرآنی

 

  ب) شرح وظایف بخش های مختلف معاونت منابع انسانی

 وظایف اداره کل شناسایی :

 1. تهیه بانک جامع اطلاعات، از توانایی و استعدادهای حافظان موسسه،مربیان،متربیان و… از طریق تهیه فرم ها،نرم افزار،انجام مصاحبه،تحقیقات،مراجعه و بازدید حضوری از مراکز تحت امر و…
 2. شناسایی توانایی و استعداد نیروهای انسانی خارج از موسسه، در زمینه های مورد نیاز
 3. رایزنی و ارتباط مستمر با بخش های مشابه در نهادهای مختلف با رویکرد تبادل اطلاعات و تجربیات
 4. شناسایی نیروهای مستعد در اقصی نقاط کشور،جهت تشکیل کادر اداری معاونت منابع انسانی
 5. معرفی نیروهای مستعد در زمینه های مختلف به مدیر کل کارگزینی، جهت انجام اقدامات لازم در به کارگیری آنها طبق آیین نامه استخدامی موسسه
 6. بررسی و تائید تمامی استخدام ها و  به کارگیری نیروها در کلیه بخش ها،شعب،مدارس و …
 7. بررسی نیازهای نیروی انسانی فعلی و آتی موسسه و تلاش در جهت تامین آن نیازها
 8. ارایه گزارش دقیق سالیانه از شرح فعالیت های اداره کل شناسایی به معاون منابع انسانی
 9. رعایت محرمانه گی اطلاعات نیروها
 10. انجام امور محوله از طرف معاون منابع انسانی

وظایف اداره کل کارگزینی:

 1. رایزنی و ارتباط مستمر با بخش های مشابه در نهادهای مختلف با رویکرد ایجاد زمینه جذب نیروهای موسسه در نهادهای مربوطه
 2. استخدام ،ارتقاء،ابقاء،تنزل و یا اخراج پرسنل در کلیه بخش ها،شعب،مدارس و… ، مطابق با آیین نامه استخدامی
 3. تهیه و تنظیم تمامی سوابق پرسنل)اعم از سوابق مالی،مدیریتی و …( و ارائه آن به اداره کل شناسایی و نظارت و ارزیابی در صورت لزوم
 4. برگزاری دوره ها و کارگاه های مدیریتی و مهارت افزایی ویژه پرسنل،جهت ارتقا سطح کیفی ایشان و تبادل تجربیات بین مدیران موسسه
 5. رعایت محرمانه گی اطلاعات نیروها و پرسنل
 6. ارایه گزارش دقیق سالیانه از شرح فعالیت های اداره کل گزینش به معاون منابع انسانی
 7. انجام امور محوله از طرف معاون منابع انسانی

وظایف اداره کل نظارت و ارزیابی :

 1. شناسایی توانایی و استعدادهای پرسنل در زمینه های مختلف، از طریق تهیه و تنظیم فرم ها،نرم افزارها،انجام مصاحبه،تحقیقات، بازدید حضوری از مراکز تحت امر و… ، و نظارت بر سوابق و عملکرد آنان به منظور استفاده بهینه از پرسنل در راستای نیازهای موسسه
 2. نظارت و تائید بر تمامی ترفیعات،تنزل،ابقاء و یا اخراج پرسنل در کلیه بخش ها،شعب،مدارس و… ، مطابق با آیین نامه استخدامی موسسه
 3. ارزیابی از میزان موفقیت پرسنل در تمامی بخش ها،شعب،مدارس و…
 4. ارزیابی مدیران و مسئولان )خصوصا در بخش های کلان(، در زمینه میزان رضایتمندی نیروهای همکار، و نهادها و ارگان های مرتبط، از ایشان
 5. نظارت مستمر بر رعایت شئون قرآنی توسط مسئولین و مدیران موسسه و ارائه گزارش به معاون منابع انسانی در صورت لزوم
 6. سنجش و تعیین مدیران برتر هر سال طبق آیین نامه مربوطه، و معرفی ایشان به معاون منابع انسانی به منظور انجام مقدمات لازم در جهت تقدیر،تشویق و ترفیع ایشان
 7. ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی کادر جوان و خوش فکر
 8. ارایه گزارش دقیق سالیانه از شرح فعالیت های اداره کل نظارت و ارزیابی به معاون منابع انسانی
 9. رعایت محرمانه گی اطلاعات پرسنل
 10. انجام امور محوله از طرف معاون منابع انسانی

 

ج) وظایف و اختیارات معاون منابع انسانی :

 1. معاون منابع انسانی نسبت به تمامی وظایف هر سه اداره کل، در برابر مدیر مسئول مؤسسه پاسخگو می باشد.
 2. عزل،نصب،ابقاء،ارتقاء و پیشنهاد به کارگیری نیرو در تمامی بخش های تحت امر موسسه، با رعایت شرایط و ضوابط قید شده در آیین نامه استخدامی، از اختیارات معاون منابع انسانی محسوب می گردد.
 3. معاون منابع انسانی اختیار دسترسی به کلیه آمار و اطلاعات موجود در تمامی بخش های تحت امر موسسه را دارد.
 4. تمامی بخش ها،معاونت ها و مسئولین موسسه ملزم به همکاری با معاون منابع انسانی در راستای تحقق اهداف موسسه می باشند
اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات