عباس یزدانی

برگزاری طرح ملی رحله، مصداق بارز کار فرهنگی است

عباس یزدانی میزبان طرح ملی رحله در مروست یزد می‌گوید: برگزاری دوره‌های مختلف حفظ قرآن کریم از جمله طرح ملی رحله از مصداق بارز کار فرهنگی است و دغدغه‌ای که در این زمینه داشتیم باعث شد میزبان این طرح باشیم.

عباس یزدانی

برگزاری طرح ملی رحله، مصداق بارز کار فرهنگی است

عباس یزدانی میزبان طرح ملی رحله در مروست یزد می‌گوید: برگزاری دوره‌های مختلف حفظ قرآن کریم از جمله طرح ملی رحله از مصداق بارز کار فرهنگی است و دغدغه‌ای که در این زمینه داشتیم باعث شد میزبان این طرح باشیم.