رحله امسال را متنوع تر برگزار می‌کنیم

حجت الاسلام علیرضا کامجو میزبان طرح ملی رحله در شهرستان فردوس می گوید برنامه های متنوع زیادی را در رحله امسال مد نظر داریم و سعی ما برگزاری رحله ای متنوع تر نسبت به گذشته است.

رحله امسال را متنوع تر برگزار می‌کنیم

حجت الاسلام علیرضا کامجو میزبان طرح ملی رحله در شهرستان فردوس می گوید برنامه های متنوع زیادی را در رحله امسال مد نظر داریم و سعی ما برگزاری رحله ای متنوع تر نسبت به گذشته است.