نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس، با تأکید بر اینکه فعالیت‌های قرآن و عترتی این وزارتخانه محدود به یک معاونت نخواهد بود، گفت: علاوه بر اینکه همه فعالیت‌های وزارت ارشاد باید زیر چتر قرآن باشد؛ در حوزه سینما نیز هر فیلمی تولید می‌شود، باید اینگونه باشد.

نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس، با تأکید بر اینکه فعالیت‌های قرآن و عترتی این وزارتخانه محدود به یک معاونت نخواهد بود، گفت: علاوه بر اینکه همه فعالیت‌های وزارت ارشاد باید زیر چتر قرآن باشد؛ در حوزه سینما نیز هر فیلمی تولید می‌شود، باید اینگونه باشد.