سید محمد حسینی

مؤسسات قرآنی منابع پایدار مالی داشته باشند/ فلسفه تشکیل معاونت قرآنی ارشاد

معاون امور مجلس رئیس جمهور در نشست مدیران عامل اتحادیه‌های مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با تأکید بر اینکه الگوی عمل دست‌اندرکاران نظام باید دستورات قرآنی باشد، گفت: معاونت قرآن و عترت ارشاد با این هدف تشکیل شد که افرادی که کمتر با قرآن سر و کار دارند را همراه کنیم و آنها را تشویق و ترغیب کنیم تا به این حوزه وارد شوند.

اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی

از پیگیری واگذاری فرایند صدور مجوز به اتحادیه تا گلایه از بی‌سروسامانی بیمه فعالان قرآنی

طی نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با مدیران عامل اتحادیه‌های استان‌ها، درخواست‌هایی چون پیگیری بیمه فعالان قرآنی و اجرای آن، راه‌اندازی صندوق مستقل بیمه و خدمات فعالان قرآنی درون اتحادیه، مشکلات ثبت‌نام در سامانه حمد و حل مشکل مالیات مؤسسات مطرح شد.

عملکرد مؤسسات دارای شعب در موضوع تربیت حافظان قرآن غیر قابل کتمان است

مدیرعامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی بدانند که بالاخره این مؤسسات دارای شعبه وجود دارند، بنابر این بیان این موارد که این مؤسسات دارای مجوز نیستند و این کار غیر قانونی است، فرار رو به جلو است. امروز آورده ما در موضوع تربیت حافظ قرآن از شعب این مؤسسات بزرگتر است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

سید محمد حسینی

مؤسسات قرآنی منابع پایدار مالی داشته باشند/ فلسفه تشکیل معاونت قرآنی ارشاد

معاون امور مجلس رئیس جمهور در نشست مدیران عامل اتحادیه‌های مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با تأکید بر اینکه الگوی عمل دست‌اندرکاران نظام باید دستورات قرآنی باشد، گفت: معاونت قرآن و عترت ارشاد با این هدف تشکیل شد که افرادی که کمتر با قرآن سر و کار دارند را همراه کنیم و آنها را تشویق و ترغیب کنیم تا به این حوزه وارد شوند.

اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی

از پیگیری واگذاری فرایند صدور مجوز به اتحادیه تا گلایه از بی‌سروسامانی بیمه فعالان قرآنی

طی نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با مدیران عامل اتحادیه‌های استان‌ها، درخواست‌هایی چون پیگیری بیمه فعالان قرآنی و اجرای آن، راه‌اندازی صندوق مستقل بیمه و خدمات فعالان قرآنی درون اتحادیه، مشکلات ثبت‌نام در سامانه حمد و حل مشکل مالیات مؤسسات مطرح شد.

عملکرد مؤسسات دارای شعب در موضوع تربیت حافظان قرآن غیر قابل کتمان است

مدیرعامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی بدانند که بالاخره این مؤسسات دارای شعبه وجود دارند، بنابر این بیان این موارد که این مؤسسات دارای مجوز نیستند و این کار غیر قانونی است، فرار رو به جلو است. امروز آورده ما در موضوع تربیت حافظ قرآن از شعب این مؤسسات بزرگتر است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.