زیارت امام رضا (ع) با تخفیف ویژه

در راستای گرامیداشت شعائر دینی به مناسبت ایام فاطمیه هزینه این سفر به ۱۴۵۰۰۰ تومان کاهش یافته است و اولویت اعزام با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

معرفی دفتر زیارتی

  زائر سرای یاس نبی(س) از ابتدای تأسیس مؤسسه مسئولین به دلیل فعالیت در مناطق محروم به فکر خدمت رسانی به قرآن آموزان و مردم این مناطق بودند و از آنجا که عشق به اهل

زیارت امام رضا (ع) با تخفیف ویژه

در راستای گرامیداشت شعائر دینی به مناسبت ایام فاطمیه هزینه این سفر به ۱۴۵۰۰۰ تومان کاهش یافته است و اولویت اعزام با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

معرفی دفتر زیارتی

  زائر سرای یاس نبی(س) از ابتدای تأسیس مؤسسه مسئولین به دلیل فعالیت در مناطق محروم به فکر خدمت رسانی به قرآن آموزان و مردم این مناطق بودند و از آنجا که عشق به اهل