با طرح ملی رحله بیشتر آشنا شویم

  با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و با عنایت به کم رنگ بودن فعالیت‌های قرآنی کشور

با طرح ملی رحله بیشتر آشنا شویم

  با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و با عنایت به کم رنگ بودن فعالیت‌های قرآنی کشور