مصوبات جلسه هیئت امنا مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

در نشست هیئت امنای مؤسسه بیت الاحزان که در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید موارد زیر به تصویب رسید: هسته گزینش با عضویت مدیر مسئول، جانشین موسسه، اعضای هیات امنا و مسئول مالی

آموزش

فعالیت های معاونت آموزش موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان اصلی ترین فعالیت های موسسه در زمینه تعلیم و آموزش می باشد.در این موسسه اقدام به برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی و اجرای طرحهای ابتکاری و..نموده که

شماره حساب‌های مؤسسه بیت الاحزان

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) مؤسسه ای مردم نهاد است که وابستگی مالی به هیچ نهاد و ارگان دولتی ندارد و در طول سال‌های فعالیت خود با تکیه بر ظرفیت‌های

شعبه کلون

اطلاعات شعبه کلون موسسه بیت الاحزان

شعبه دارب

اطلاعات شعبه دارب موسسه بیت الاحزان

شعبه همنده

اطلاعات شعبه همنده موسسه بیت الاحزان

شعبه دهچاه

اطلاعات شعبه دهچاه موسسه بیت الاحزان

شعبه قم

اطلاعات شعبه قم موسسه بیت الاحزان

شعبه بنارویه

اطلاعات شعبه بنارویه موسسه قرانی بیت الاحزان

شعبه دامچه

اطلاعات شعبه دامچه موسسه بیت الاحزان

مصوبات جلسه هیئت امنا مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

در نشست هیئت امنای مؤسسه بیت الاحزان که در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید موارد زیر به تصویب رسید: هسته گزینش با عضویت مدیر مسئول، جانشین موسسه، اعضای هیات امنا و مسئول مالی

آموزش

فعالیت های معاونت آموزش موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان اصلی ترین فعالیت های موسسه در زمینه تعلیم و آموزش می باشد.در این موسسه اقدام به برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی و اجرای طرحهای ابتکاری و..نموده که

شماره حساب‌های مؤسسه بیت الاحزان

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) مؤسسه ای مردم نهاد است که وابستگی مالی به هیچ نهاد و ارگان دولتی ندارد و در طول سال‌های فعالیت خود با تکیه بر ظرفیت‌های

شعبه کلون

اطلاعات شعبه کلون موسسه بیت الاحزان

شعبه دارب

اطلاعات شعبه دارب موسسه بیت الاحزان

شعبه همنده

اطلاعات شعبه همنده موسسه بیت الاحزان

شعبه دهچاه

اطلاعات شعبه دهچاه موسسه بیت الاحزان

شعبه قم

اطلاعات شعبه قم موسسه بیت الاحزان

شعبه بنارویه

اطلاعات شعبه بنارویه موسسه قرانی بیت الاحزان

شعبه دامچه

اطلاعات شعبه دامچه موسسه بیت الاحزان