ثبت نام اساتید و مربیان قرآن کریم

ثبت نام اساتید و مربیان قرآن کریم توضیحات Collapse مؤسسه بیت الاحزان با توجه به شروع همکاری‌های گسترده خود با نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور، به منظور تکمیل کادر اساتید و مربیان خود از بین

ثبت نام مدارس حفظ قرآن همراه با تحصیل

ثبت نام مدارس حفظ قرآن کریم همراه با تحصیل (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳) پیش از شروع ثبت نام، مطالعه تمامی مطالب مندرج در ذیل الزامی است شرایط شرکت کنندگان Collapse دانش آموزان پایه  هفتم ( اول

ثبت نام اساتید و مربیان قرآن کریم

ثبت نام اساتید و مربیان قرآن کریم توضیحات Collapse مؤسسه بیت الاحزان با توجه به شروع همکاری‌های گسترده خود با نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور، به منظور تکمیل کادر اساتید و مربیان خود از بین

ثبت نام مدارس حفظ قرآن همراه با تحصیل

ثبت نام مدارس حفظ قرآن کریم همراه با تحصیل (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳) پیش از شروع ثبت نام، مطالعه تمامی مطالب مندرج در ذیل الزامی است شرایط شرکت کنندگان Collapse دانش آموزان پایه  هفتم ( اول