ثبت نام کلاس‌های آموزش غیر حضوری قرآن کریم

لطفاً مرکز آموزش مجازی مورد نظر خود را از بین سه مرکز زیر انتخاب نمایید.

حفظ تلفنی قرآن کریم (استهبان)

در بستر تلفنی و فضای مجازی

خواهران/ برادران

دروس ارائه شده:

حفظ عمومی | حفظ تخصصی

حفظ عمومی گروهی | تثبیت

 

 

آموزش غیر حضوری قرآن کریم

در بستر فضای مجازی (پیامرسان ایتا)

خواهران/ برادران

دروس ارائه شده:

دوره روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی

دوره صوت و لحنِ ترتیل

دوره حفظ کل قرآن کریم ۳ تا ۵ ساله

دوره تثبیت حافظان کل 

آموزش تجوید قرآن کریم از مقدماتی تا پیشرفته

 دوره آیات زندگی
(حفظ موضوعی) سطح ۱ رایگان