معاونت امور شعب

آقای ابوالقاسم شاهسونی ازبدوتاسیس موسسه بعنوان معلم حفظ،مسئول مدرسه شبانه روزی،مسئول دفتر زیارتی،مسئول امور مالی و…با موسسه همکاری داشته ودرسال ۸۷بعنوان معاون امور شعب انتخاب شدند

شرح وظایف

· تحقیق وبررسی وموافقت جهت تاسیس شعبه جدید

· هماهنگی برای تاسیس شعبه جدید

· بازرسی ار شعبه های موسسه

· عزل ونصب مسئول شعبه ها با موافقت مدیر مسئول موسسه

· صدور حکم مسئول شعبه ها

· تمدید حکم مسئولیت مسئولین شعب

· صدور کارت شناسایی مسئولین شعبه ها

· بررسی ورسیدگی به شکایات معلمان موسسه ومسئولین قسمت های مختلف موسسه(امورمالی،آموزش و…)

شماره های تماس

۰۷۱۵۳۲۸۵۱۸۴—۰۷۱۵۳۲۸۵۰۷۶—۰۷۱۵۳۲۸۵۲۱۳

شماره داخلی۱۱۵

شماره موبایل۰۹۱۷۷۳۲۰۴۷۵

لطفا درساعت اداری با مسئول مربوط تماس بگیرید

برچسب صندوق صدقات

لایحه دولت درمورد تعرفه آب وبرق،گاز

اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات