در راستای حمایت از دانش آموزان نیازمند، مقداری لوازم التحریر، توسط بیت الاحزان بنارویه تهیه و توزیع گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان، زینلی مسئول شعبه بنارویه از تهیه و توزیع مقداری لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند خبر داد.