قرعه کشی ششمین دوره طرح ایلاف در مرکز مدیریت بیت الاحزان برگزار شد و هدیه نفرات برگزیده مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان، قرعه کشی ششمین دوره طرح ایلاف در مرکز مدیریت بیت الاحزان برگزار شد و هدیه نفرات برگزیده مشخص شد.

بر اساس این گزارش، آزمون ششمین دوره طرح ایلاف با شرکت ۱۴۱۱ نفر رشته از ۵۷ شعبه مؤسسه در ۱۸ مقطع مختلف رشته‌های حفظ و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، مهرماه برگزار شد و از این بین تعداد ۶۱۷ نفر رشته آزمون را با موفقیت گذراندند.

با قرعه کشی انجام شده در بین قبول شدگان، تعداد ۵۱ نفر برگزیده شدند و هدایایی از ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان به ایشان اهدا شد.

در بین شعب شرکت کننده در این آزمون، شعب بنارویه لارستان، شهر صدرا شیراز و شعبه یک فسا به ترتیب با ۵۴، ۴۸ و ۳۶ نفر رشته شرکت کننده حائز رتبه‌های برتر در بین شعب حاضر در ششمین دوره طرح ایلاف شدند.

در رده بندی شهرستانی نیز شهرستان‌های فسا، کازرون و شیراز رتبه‌های برتر را از لحاظ تعداد نفر رشته شرکت کننده در این آزمون کسب کردند.

اسامی برگزیدگان قرعه کشی به قرار زیر است:

ردیفنام و نام خانوادگینام شعبهرشتههدیه قرعه کشی به ریال
۱نرجس شیخیمهرنجانحفظ ۳ جزء۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲اسماء حمیدیجهرمحفظ ۱۵ جزء۵.۰۰۰.۰۰۰
۳فهیمه مقدسیدبیرانحفظ ۱۸ جزء۵.۰۰۰.۰۰۰
۴پروانه بردبار زارعیفسا۱حفظ ۶جزء۵.۰۰۰.۰۰۰
۵زهرا اعتمادیمهرنجانحفظ ۶جزء۵.۰۰۰.۰۰۰
۶فاطمه دلاماردحفظ ۳ جزء۵.۰۰۰.۰۰۰
۷زهرا بشکاراستهبانحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۸نازنین زهرا میریتهران- مسجد جابریحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۹زهرا آتش برگموسویه- جهرمحفظ ۳ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰زهرا خانی پورحاجی اباد زرین دشتحفظ ۳ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱فاطمه زهرا پرنیانسروستانحفظ ۱۲ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲حمیده علی دوستصدراحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۳زهرا شرفیفسا۱ حفظ نیم جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۴فاطمه هادی نژادفیروزآبادحفظ ۳ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۵زینب جنگجوبلیانحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۶منیره گلستانکازرونحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۷علی احمد خسرویقائمیهحفظ نیم جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۸امیر محمد جعفریبنارویه حفظ ۱جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۹حسین اکبریبنارویهحفظ ۱جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰علیرضا کشاورزشهید لاجوردی نی ریزحفظ ۱ جزء۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۱فاطمه زهرا قویدلایجحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۲آتنا کامگارجهرمحفظ ۶جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۳فاطمه فردیانموسویهحفظ۱ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۴زینب زراعتیدبیرانحفظ ۱ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۵مرضیه آزادی علی آبادیصدراحفظ ۹ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۶زهرا امین زادهفسا۱ حفظ ۱ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۷مریم زارعپورنصیرآبادحفظ ۱ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۸ساناز رضویبلیانحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۹علی رضا ساسانی پورقائمیهحفظ ۱ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۰زهرا عمادیاردحفظ ۶ جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۱علی اصغر حاتمی رادبنارویهحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۲ابوالفضل عماد آبادیشهید لاجوردیحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۳فاطمه محمودیخبریزحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۴امیررضا خدادادیتکابحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۵هاجر خاتون اشتیاقیتهرانحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۶مرضیه بازیگرمعزآبادحفظ ۲۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۷فاطمه زبردستسنگ چارکحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۸محمد سجاد عابدیفتح المبینحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۹سمیه حسین پورباغ صفاحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۰ملیکا مفخمیدهک دولت آباد شیرازحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۱فاطمه زهرا فروزانصدراحفظ ۳جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۲مریم زارع مهرانیقلعه گنجحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۳آیسان فرهادی نیاکازرون ۲حفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۴نیلوفر شریفیبنارویهحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۵بانیذ حیدریبنارویهحفظ ۱جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۶محمد حسین خودستاننودژحفظ نیم جزء۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۷علی ستایشاستهبانترجمه و مفاهیم۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۸یاسمن قلیج خانی جهرمترجمه و مفاهیم۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۹امیر حسین اکبریانزاهد شهرترجمه و مفاهیم۱.۵۰۰.۰۰۰
۵۰صدیقه شیخیفسا۴ترجمه و مفاهیم۱.۵۰۰.۰۰۰
۵۱کوثر زراعیمیان شهرترجمه و مفاهیم۱.۵۰۰.۰۰۰
اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات