مديرمسئول مؤسسه بيت‌الاحزان حضرت زهرا(س) بر اين باور است كه از طريق يك تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ريسك‌های ناشی از آن می‌توان ساختار كلی مؤسسات قرآنی را ارتقا داد، بر اين اساس خواستار توجه به كارآفرينی قرآنی در نظام مؤسسات قرآنی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی، مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در گفت‌وگویی، با بیان این مطلب که مدیریت در ساختار اصلی مؤسسات قرآنی باید متکی به حضور گسترده مردم باشد، گفت: مدیریت در ساختار یک مؤسسه قرآنی، باید متکی به حضور گسترده مردم در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد، به‌ گونه‌ای که مهم‌ترین وظیفه این مدیر علاوه بر وارد ساختن جوانان در ساختار مؤسسه برای بسط کلام آسمانی نیز جذب کمک‌های مردمی برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در رابطه با نحوه فعالیت‌ مؤسسات قرآنی عنوان کرد: اعتقاد باطنی و قلبی مردم به فعالیت‌های توأم با اخلاص یک مجموعه قرآنی مهم‌ترین نکته برای گسترش فعالیت‌های آن مجموعه خواهد بود که همواره این مهم در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به صورت محسوس مشاهده می‌شود.

این کارشناس قرآن در ادامه به اهم وظایف مدیران مؤسسات قرآنی اشاره و تصریح کرد: یک مدیر قرآنی می‌تواند به گسترش وقف‌های قرآن کمک کند که لازم است تا این مهم در سطح کشور به صورت جدی با نظارت مسئولان و متولیان قرآنی مدیریت شود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیر یک مؤسسه قرآنی باید اخلاص در عمل داشته باشد، اظهار کرد: یک مدیر موفق لازم است تا علاوه بر اخلاص در عمل، در رأس امور فعالیت‌های مؤسسه به عنوان یک روانشناس موفق و یک معلم اخلاق باشد؛ چراکه امروزه همگان برای همکاری با یک فرد ابتدا عملکرد او را مورد سنجش قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با نحوه عملکرد مدیریت یک مؤسسه قرآنی گفت: امروزه در بسیاری از مدیران فرهنگی، کلام و عمل متفاوت است و این امر باعث واگرایی در روابط مدیر و کارمندان می‌شود و برعکس اخلاص در کردار و اعمال یک مدیر موفق به همگرایی و بروز خلاقیت و تلاش‌های مضاعف بین یک مدیر و کارکنانش خواهد شد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با پویایی شدن فعالیت‌های یک مؤسسه قرآنی اظهار کرد: ایجاد نشاط و امید به آینده در بین حافظان و کارکنان یک مؤسسه قرآنی منجر به پویایی فعالیت‌های یک مؤسسه خواهد شد.

این فعال قرآنی در ادامه به مهم‌ترین موارد مدیریت شده در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون کارآفرینی قرآنی از مقوله‌های بسیار مهم و حائز اهمیت مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به‌شمار می‌رود که همواره در قالب طرح‌های مختلف قرآنی از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن، در دستور کار این مرکز قرآنی قرار گرفته است.

لزوم برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص در برنامه‌های مؤسسات

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی ـ مردمی کشور با بیان این مطلب که مدیر یک مؤسسه قرآنی برای فعالیت‌های نظام‌مند و اصول‌گرا باید برنامه‌ریزی کامل و دقیق را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: یک مدیر مؤسسه قرآنی ـ مردمی برای انجام فعالیت نظامند و اصول‌گرا در وهله اول نیازمند برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص برای رسیدن به اهداف است تا بتواند طبق زمان مشخص و چارچوب کلی، هدف‌ها را ترسیم و کاربردی کند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با شناسایی نیروهای توانمند در مؤسسات قرآنی جهت داشتن ساختار نظام‌مند بیان کرد: مؤسسات قرآنی برای داشتن ساختار نظام‌مند باید از نیروهای توانمند و دارای مهارت کافی برای نیل به اهداف برخوردار باشند و همچنین توجه ویژه به ساختار مالی مؤسسه و تلاش برای استقلال مالی مؤسسه را در گام بعدی خود قرار دهند.

وی یکی از وظایف اصلی مدیران در راستای ارتقای بافت پوششی مؤسسات قرآنی ـ مردمی را توجه ویژه به تمام ابعاد آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و … نام برد و افزود: با توجه به تعدد مؤسسات و رویکرد قرآنی این مراکز لازم است تا فرآیند تشکیلاتی مؤسسات با در نظر داشتن نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود و در نهایت یک مدیر موفق قرآنی باید توجه مستمر به ابعاد آموزشی، فرهنگی و … یک مؤسسه قرآنی داشته باشد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در رابطه با نحوه گزینش مدیران متخصص و قرآنی در مؤسسات قرآنی گفت: سنجش و عملکرد مدیران و فعالان قرآنی می‌تواند ملاک خوبی برای گزینش آن‌ها قرار گیرد، به طور کلی در نظر داشتن یک چشم‌انداز برای آینده همراه با برنامه‌ریزی زمانبندی شده برای یک مدیر از اولویت‌های اصلی نام برده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: خلاقیت یک مدیر زمانی بروز پیدا می‌کند که وی با شناسایی ظرفیت‌های افراد بتواند با بهره‌گیری از توانایی‌های آن‌ها، نیرو و استعدادهای ناشناخته را به سوی اهداف و آرمان‌های پیشرو رهنمون سازد.

این کارشناس قرآن در پایان به حضور مدیر غیر قرآنی اما توانا در هدایت برنامه‌های مؤسسه و یا الزاما مدیر قرآنی اشاره و تصریح کرد: لازم است تا یک مدیر قرآنی حتما یک حافظ و مفسر قرآن باشد و در کنار آن این توانایی را داشته باشد تا از استعدادهای یک مدیر غیر قرآنی بهره گیرد، در نهایت نه یک مدیر غیر قرآنی توانا و نه یک مدیر الزاما قرآنی فاقد مهارت‌های عمومی می‌توانند، موفق باشند و باید یادآور شد که آمیزه‌ای از توانایی‌های نمونه اول و قرآنی بودن نمونه دوم می‌تواند به موفقیت یک مدیر کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی، مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با بیان این مطلب که مدیریت در ساختار اصلی مؤسسات قرآنی باید متکی به حضور گسترده مردم باشد، گفت: مدیریت در ساختار یک مؤسسه قرآنی، باید متکی به حضور گسترده مردم در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد، به‌ گونه‌ای که مهم‌ترین وظیفه این مدیر علاوه بر وارد ساختن جوانان در ساختار مؤسسه برای بسط کلام آسمانی نیز جذب کمک‌های مردمی برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در رابطه با نحوه فعالیت‌ مؤسسات قرآنی عنوان کرد: اعتقاد باطنی و قلبی مردم به فعالیت‌های توأم با اخلاص یک مجموعه قرآنی مهم‌ترین نکته برای گسترش فعالیت‌های آن مجموعه خواهد بود که همواره این مهم در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به صورت محسوس مشاهده می‌شود.

این کارشناس قرآن در ادامه به اهم وظایف مدیران مؤسسات قرآنی اشاره و تصریح کرد: یک مدیر قرآنی می‌تواند به گسترش وقف‌های قرآن کمک کند که لازم است تا این مهم در سطح کشور به صورت جدی با نظارت مسئولان و متولیان قرآنی مدیریت شود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیر یک مؤسسه قرآنی باید اخلاص در عمل داشته باشد، اظهار کرد: یک مدیر موفق لازم است تا علاوه بر اخلاص در عمل، در رأس امور فعالیت‌های مؤسسه به عنوان یک روانشناس موفق و یک معلم اخلاق باشد؛ چراکه امروزه همگان برای همکاری با یک فرد ابتدا عملکرد او را مورد سنجش قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با نحوه عملکرد مدیریت یک مؤسسه قرآنی گفت: امروزه در بسیاری از مدیران فرهنگی، کلام و عمل متفاوت است و این امر باعث واگرایی در روابط مدیر و کارمندان می‌شود و برعکس اخلاص در کردار و اعمال یک مدیر موفق به همگرایی و بروز خلاقیت و تلاش‌های مضاعف بین یک مدیر و کارکنانش خواهد شد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با پویایی شدن فعالیت‌های یک مؤسسه قرآنی اظهار کرد: ایجاد نشاط و امید به آینده در بین حافظان و کارکنان یک مؤسسه قرآنی منجر به پویایی فعالیت‌های یک مؤسسه خواهد شد.

این فعال قرآنی در ادامه به مهم‌ترین موارد مدیریت شده در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون کارآفرینی قرآنی از مقوله‌های بسیار مهم و حائز اهمیت مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به‌شمار می‌رود که همواره در قالب طرح‌های مختلف قرآنی از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن، در دستور کار این مرکز قرآنی قرار گرفته است.

لزوم برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص در برنامه‌های مؤسسات

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی ـ مردمی کشور با بیان این مطلب که مدیر یک مؤسسه قرآنی برای فعالیت‌های نظام‌مند و اصول‌گرا باید برنامه‌ریزی کامل و دقیق را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: یک مدیر مؤسسه قرآنی ـ مردمی برای انجام فعالیت نظامند و اصول‌گرا در وهله اول نیازمند برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص برای رسیدن به اهداف است تا بتواند طبق زمان مشخص و چارچوب کلی، هدف‌ها را ترسیم و کاربردی کند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با شناسایی نیروهای توانمند در مؤسسات قرآنی جهت داشتن ساختار نظام‌مند بیان کرد: مؤسسات قرآنی برای داشتن ساختار نظام‌مند باید از نیروهای توانمند و دارای مهارت کافی برای نیل به اهداف برخوردار باشند و همچنین توجه ویژه به ساختار مالی مؤسسه و تلاش برای استقلال مالی مؤسسه را در گام بعدی خود قرار دهند.

وی یکی از وظایف اصلی مدیران در راستای ارتقای بافت پوششی مؤسسات قرآنی ـ مردمی را توجه ویژه به تمام ابعاد آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و … نام برد و افزود: با توجه به تعدد مؤسسات و رویکرد قرآنی این مراکز لازم است تا فرآیند تشکیلاتی مؤسسات با در نظر داشتن نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود و در نهایت یک مدیر موفق قرآنی باید توجه مستمر به ابعاد آموزشی، فرهنگی و … یک مؤسسه قرآنی داشته باشد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در رابطه با نحوه گزینش مدیران متخصص و قرآنی در مؤسسات قرآنی گفت: سنجش و عملکرد مدیران و فعالان قرآنی می‌تواند ملاک خوبی برای گزینش آن‌ها قرار گیرد، به طور کلی در نظر داشتن یک چشم‌انداز برای آینده همراه با برنامه‌ریزی زمانبندی شده برای یک مدیر از اولویت‌های اصلی نام برده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: خلاقیت یک مدیر زمانی بروز پیدا می‌کند که وی با شناسایی ظرفیت‌های افراد بتواند با بهره‌گیری از توانایی‌های آن‌ها، نیرو و استعدادهای ناشناخته را به سوی اهداف و آرمان‌های پیشرو رهنمون سازد.

این کارشناس قرآن در پایان به حضور مدیر غیر قرآنی اما توانا در هدایت برنامه‌های مؤسسه و یا الزاما مدیر قرآنی اشاره و تصریح کرد: لازم است تا یک مدیر قرآنی حتما یک حافظ و مفسر قرآن باشد و در کنار آن این توانایی را داشته باشد تا از استعدادهای یک مدیر غیر قرآنی بهره گیرد، در نهایت نه یک مدیر غیر قرآنی توانا و نه یک مدیر الزاما قرآنی فاقد مهارت‌های عمومی می‌توانند، موفق باشند و باید یادآور شد که آمیزه‌ای از توانایی‌های نمونه اول و قرآنی بودن نمونه دوم می‌تواند به موفقیت یک مدیر کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی، مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با بیان این مطلب که مدیریت در ساختار اصلی مؤسسات قرآنی باید متکی به حضور گسترده مردم باشد، گفت: مدیریت در ساختار یک مؤسسه قرآنی، باید متکی به حضور گسترده مردم در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد، به‌ گونه‌ای که مهم‌ترین وظیفه این مدیر علاوه بر وارد ساختن جوانان در ساختار مؤسسه برای بسط کلام آسمانی نیز جذب کمک‌های مردمی برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در رابطه با نحوه فعالیت‌ مؤسسات قرآنی عنوان کرد: اعتقاد باطنی و قلبی مردم به فعالیت‌های توأم با اخلاص یک مجموعه قرآنی مهم‌ترین نکته برای گسترش فعالیت‌های آن مجموعه خواهد بود که همواره این مهم در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به صورت محسوس مشاهده می‌شود.

این کارشناس قرآن در ادامه به اهم وظایف مدیران مؤسسات قرآنی اشاره و تصریح کرد: یک مدیر قرآنی می‌تواند به گسترش وقف‌های قرآن کمک کند که لازم است تا این مهم در سطح کشور به صورت جدی با نظارت مسئولان و متولیان قرآنی مدیریت شود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیر یک مؤسسه قرآنی باید اخلاص در عمل داشته باشد، اظهار کرد: یک مدیر موفق لازم است تا علاوه بر اخلاص در عمل، در رأس امور فعالیت‌های مؤسسه به عنوان یک روانشناس موفق و یک معلم اخلاق باشد؛ چراکه امروزه همگان برای همکاری با یک فرد ابتدا عملکرد او را مورد سنجش قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با نحوه عملکرد مدیریت یک مؤسسه قرآنی گفت: امروزه در بسیاری از مدیران فرهنگی، کلام و عمل متفاوت است و این امر باعث واگرایی در روابط مدیر و کارمندان می‌شود و برعکس اخلاص در کردار و اعمال یک مدیر موفق به همگرایی و بروز خلاقیت و تلاش‌های مضاعف بین یک مدیر و کارکنانش خواهد شد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با پویایی شدن فعالیت‌های یک مؤسسه قرآنی اظهار کرد: ایجاد نشاط و امید به آینده در بین حافظان و کارکنان یک مؤسسه قرآنی منجر به پویایی فعالیت‌های یک مؤسسه خواهد شد.

این فعال قرآنی در ادامه به مهم‌ترین موارد مدیریت شده در مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون کارآفرینی قرآنی از مقوله‌های بسیار مهم و حائز اهمیت مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) به‌شمار می‌رود که همواره در قالب طرح‌های مختلف قرآنی از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن، در دستور کار این مرکز قرآنی قرار گرفته است.

لزوم برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص در برنامه‌های مؤسسات

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی ـ مردمی کشور با بیان این مطلب که مدیر یک مؤسسه قرآنی برای فعالیت‌های نظام‌مند و اصول‌گرا باید برنامه‌ریزی کامل و دقیق را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: یک مدیر مؤسسه قرآنی ـ مردمی برای انجام فعالیت نظامند و اصول‌گرا در وهله اول نیازمند برنامه‌ریزی مدون با زمانبندی مشخص برای رسیدن به اهداف است تا بتواند طبق زمان مشخص و چارچوب کلی، هدف‌ها را ترسیم و کاربردی کند.

حجت‌الاسلام شاهسونی در رابطه با شناسایی نیروهای توانمند در مؤسسات قرآنی جهت داشتن ساختار نظام‌مند بیان کرد: مؤسسات قرآنی برای داشتن ساختار نظام‌مند باید از نیروهای توانمند و دارای مهارت کافی برای نیل به اهداف برخوردار باشند و همچنین توجه ویژه به ساختار مالی مؤسسه و تلاش برای استقلال مالی مؤسسه را در گام بعدی خود قرار دهند.

وی یکی از وظایف اصلی مدیران در راستای ارتقای بافت پوششی مؤسسات قرآنی ـ مردمی را توجه ویژه به تمام ابعاد آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و … نام برد و افزود: با توجه به تعدد مؤسسات و رویکرد قرآنی این مراکز لازم است تا فرآیند تشکیلاتی مؤسسات با در نظر داشتن نقاط مثبت و منفی آن بررسی شود و در نهایت یک مدیر موفق قرآنی باید توجه مستمر به ابعاد آموزشی، فرهنگی و … یک مؤسسه قرآنی داشته باشد.

مدیرمسئول مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در رابطه با نحوه گزینش مدیران متخصص و قرآنی در مؤسسات قرآنی گفت: سنجش و عملکرد مدیران و فعالان قرآنی می‌تواند ملاک خوبی برای گزینش آن‌ها قرار گیرد، به طور کلی در نظر داشتن یک چشم‌انداز برای آینده همراه با برنامه‌ریزی زمانبندی شده برای یک مدیر از اولویت‌های اصلی نام برده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: خلاقیت یک مدیر زمانی بروز پیدا می‌کند که وی با شناسایی ظرفیت‌های افراد بتواند با بهره‌گیری از توانایی‌های آن‌ها، نیرو و استعدادهای ناشناخته را به سوی اهداف و آرمان‌های پیشرو رهنمون سازد.

این کارشناس قرآن در پایان به حضور مدیر غیر قرآنی اما توانا در هدایت برنامه‌های مؤسسه و یا الزاما مدیر قرآنی اشاره و تصریح کرد: لازم است تا یک مدیر قرآنی حتما یک حافظ و مفسر قرآن باشد و در کنار آن این توانایی را داشته باشد تا از استعدادهای یک مدیر غیر قرآنی بهره گیرد، در نهایت نه یک مدیر غیر قرآنی توانا و نه یک مدیر الزاما قرآنی فاقد مهارت‌های عمومی می‌توانند، موفق باشند و باید یادآور شد که آمیزه‌ای از توانایی‌های نمونه اول و قرآنی بودن نمونه دوم می‌تواند به موفقیت یک مدیر کمک کند.

اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات