بسم الله الرحمن الرحیم

قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی:

۱- زمان حضور جهت دوره آزمایشی ۹۴/۴/۳۱ (ازساعت۸صبح الی۶عصر)می‌باشد و در صورت تأخیر از پذیرش معذوریم.

۲- هنگام حضور در دوره آزمایشی وسایل شخصی ضروری مانند پتو، لباس، ظرف غذا خوری و … همراه داشته باشید.

۳- برگه رضایت نامه با امضای ولی قرآن آموز فراموش نشود.

۴- همراه داشتن لپ تاپ ،تب لت،گوشی لمسی و انواع مشابه ممنوع می‌باشد.

۵-  همراه داشتن  فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰هزارتومان بابت دوره آزمایشی، الزامی می‌باشد. (شماره حساب ۵۵۲۲۶۳۹۱۹۶۹۹۱۹/۰۲ پست بانک  به نام مدرسه شبانه روزی حفظ وتفسیرکل قرآن کریم امام حسن مجتبی(علیه السلام) جهت مدارس امام حسن مجتبی، امام حسین و فاطمیه// شماره حساب۵۵۲۲۶۳۱۳۲۰۲۸۷۳/۰۱ پست بانک به نام مدرسه شبانه روزی ثامن الحجج (علیه السلام) جهت مدرسه مشهد)

۶-  همراه داشتن یک فقره چک به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) تومان بابت ضمانت، در وجه موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا(سلام الله علیها) الزامی می‌باشد.

۷- ناقصی پرونده که هنگام مصاحبه به شما اعلام شده را نیز به همراه داشته باشید.

      آدرس مدارس:

۱- فارس – استهبان – منطقه خیر – روستای قرآنی لای خرمی – مدرسه حفظ و تفسیرکل قرآن کریم امام حسن مجتبی(علیه السلام)  تلفن: ۰۷۱۵۳۲۷۴۲۲۶_۰۹۱۷۴۸۵۱۹۴۴

۲- فارس – استهبان – منطقه خیر – روستای محمد آباد – مدرسه حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)  تلفن: ۰۷۱۵۳۲۷۴۲۲۶_۰۹۱۷۴۸۵۱۹۴۴

۳- فارس – استهبان – منطقه خیر – روستای مبارک آباد – مدرسه حفظ و تفسیرکل قرآن کریم فاطمیه (سلام الله علیها)  تلفن: ۰۷۱۵۳۲۸۷۹۶۹

 ۴- خراسان رضوی- جاده سرخس- نرسیده به پلیس راه سرخس-مشهد- شهرک رضویه- مدرسه شبانه روزی بنت الهدی- مدرسه حفظ و تفسیرکل قرآن کریم ثامن الحجج (علیه السلام) تلفن: ۰۹۱۷۶۳۳۲۱۳۰ آقای نعمت اللهی

۵- فارس- استهبان- خیابان شهید فقیهی- خیابان قدیم هلال احمر- خوابگاه خاتم الانبیاء (ص)- مدرسه حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت زینب کبری(سلام الله علیها)

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم امام حسن مجتبی(علیه السلام):

 اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام):

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم فاطمیه (سلام الله علیها):

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم ثامن الحجج (علیه السلام) مشهد مقدس:

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت زینب کبری(سلام الله علیها):

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم امام حسن مجتبی(علیه السلام):

 نام و نام خانوادگینام پدر
۱حمیدرضاقسامنعمت الله
۲میرسجادسیدولی پورمیرفرج
۳محمدرضاکشاورزحقیقیفیض الله
۴ابوذریاراحمدیجعفر
۵سیدابراهیم عدالت پورسیدعلی رحم
۶حمیدرضافتاحیشعبان
۷سعیدترکمندپورابوالقاسم
۸میلاداسکندریسعدالله
۹رضاپاک نهادحسن
۱۰سیدصادق حسینیابوالحسن
۱۱مهدی چعبرحیم
۱۲حسین زارعیحسن
۱۳فرزادبادان فیروزمحمدعلی
۱۴محمدعلی شفیعیشعبان
۱۵علی محمدوحدان نیابارانی
۱۶سیدعلی اصغردریانوشسیدمحمدشفیع
۱۷سیدمهدی حسینیسیدمحمد
۱۸محمدحسین یزدانیمجید
۱۹سیدابوالفضل غیبیسیدمحمدمحسن
۲۰مجتبی زیتونی مقدممجید
۲۱علی باطولیحسن
۲۲جاسم متقیان راضیجبار
۲۳محمدجوادامینیعلی
۲۴قاسم اسماعیل پورکاظم
۲۵حسین احمدیاکبر
۲۶هومان عبدی مهریمرادجون
۲۷میلادعلی نیاتراب
۲۸ایمان فاطمی زادهعلی
۲۹محمدرضانصاریحسن
۳۰روح الله مریدزادهحجت الله
۳۱علیرضااکبریبمانعلی
۳۲رضانظریهحبیب الله
۳۳محمدعارف خانه کلاتهبرات الله
۳۴رزاق عساکره پورعادل
۳۵سجادمهناییاحمد
۳۶مهدی(حشمت الله)غلامیغضنفر
۳۷فرهادشیریسلطانعلی
۳۸حمیدانصاریصدرالله
۳۹مرتضی کروشاتحمید
۴۰ناصرعسکرپورعباس
۴۱رضاامیریجمیل
۴۲مجتبی عبیاویکریم
۴۳علی مؤمنیحجت الله
۴۴محسن رمضانی واسوکلائیمحمدولی
۴۵امیرحسین نجفیبهبود
۴۶مهدی زارع پیریرضاقلی
۴۷تقی رمضانیحیدرعلی
۴۸حسین فتحیمحمود
۴۹مهدی شجاعی سرشتایمان
۵۰وحیدغریبیمحمدهادی
۵۱علی سلیمیمحمد
۵۲رضافیروزیبراتعلی
۵۳رضاناطوریمحسن
۵۴سیدضیاء موسویسیدحسین
۵۵رسول هاشم پورفاضل
۵۶موسی الرضاامینیعلی اصغر
۵۷سیدمحمدحسین حسینیسیدنعمت الله
۵۸فرزادفرح بخشعلی
۵۹محمدصالح سلیمانی فرغلامعباس
۶۰محمدباقرخوشبختنعمت
۶۱حسین نژادحسنقاسم
۶۲ابراهیم علیزادهیعقوب
۶۳سعیدجهانیابوالحسن
۶۴مجیدمسلمیمحمد
۶۵احسان حشمتیحسن
۶۶علی دلفیکامل

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام):

 نام و نام خانوادگینام پدر
۱محمدسالپوریمحمود
۲احسان نادرییعقوب
۳سیدمهدی میرصانعیسیدجواد
۴محمدامین باقری پورمحسن
۵امیرحسین شجاعیمحمدحسین
۶سیدمصطفی موسویسیدابراهیم
۷سیدرضاحسینی مبارکهسیدمحمد
۸طاهاسبزواریعلی
۹علی مرادبیگیمحمدحسین
۱۰ابراهیم عابدیمحمدحسین
۱۱حسین شاهسونیمرتضی
۱۲حسن طرفهعلی
۱۳یوسف عباسیفرزاد
۱۴مهدی رستم آبادیحمید
۱۵علی حسینی همتاحد
۱۶علی نصیریمحمود
۱۷علی نجفیبهبود
۱۸محمدعلی حیدریعبدالکاظم
۱۹عباس علیپورناجی
۲۰مهدی محمدیمرتضی
۲۱علی رجبیعبدالحسین
۲۲محمدیزدانیمرتضی
۲۳سیدمحمدرضاآقاجانیان احمدیسیدمهدی
۲۴علی محمدزادهناصر
۲۵یوسف عباسیفرزاد
۲۶امیرحسین یاراحمدیعباس
۲۷ساسان شیریسلطانعلی
۲۸حسین مؤمنیمحسن
۲۹سیدمهدی موسویسیدمحمد
۳۰امیرپرورشموسوی
۳۱محمدمحمدیحسن
۳۲رضابناد کوکیعبدالحسین
۳۳سیدمحمدنجاتیسیدصدرالله
۳۴علیرضادهقانیصمد
۳۵سیداسماعیل پورغلامرضاسیدابراهیم
۳۶علی همتیرحیم
۳۷محمدرضاجمالیغلامرضا
۳۸حسن رضوانفضل الله
۳۹مهدی چولکیآیت الله
۴۰علیرضا ره فرساجواد
۴۱صادق سلیمانی فرغلامعباس
۴۲رحمان امیرشریفی انباردانعلیرضا
۴۳سید عیسی نجاتسیدعاشور
۴۴اسماعیل رضاییعلی
۴۵جواد خداییقاسم
۴۶سیدعلی اصغر نوریسیدرستم
۴۷محمد رحمان زادهشکرالله
۴۸محمدحسین انصارینوروز
۴۹محمدرضا سرو میلیعلیرضا
۵۰ابوالفضل قهستانیابراهیم
۵۱سعید قاسمی کوخالومهدی
۵۲سجاد مطرقیعظیم
۵۳ابراهیم سلیمی فریوسف
۵۴علی علی باباییمحمدرضا
۵۵سیدعلی هاشمیسیدحسین
۵۶علیرضا غلامیرمضان
۵۷علی حسین نتاجزین العابدین
۵۸مهدی قاضی دوستشهباز
۵۹حسین مختاریمحمد رضا

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم فاطمیه (سلام الله علیها):

۱نام ونام خانوادگیشهرستان
۲زهرا قابلیجهرم
۳فاطمه آزادفسا
۴زهرا امیر سلاریجهرم
۵مریم ماکی نژادگناوه
۶فاطمه پور بیلگربندر عباس
۷زینب وزیرینی ریز
۸فهمیه  بهمردکو شکک
۹سیوندی پورکرمان
۱۰مینا نادری زادهخوزستان
۱۱زینب صیادیجهرم
۱۲فاطمه یاراحمدی (عوض)نی ریز
۱۳مریم کریمی خواهیاسوج
۱۴طیبه رنجبرنی ریز
۱۵فاطمه نور
۱۶مرضیه عبداللهی
۱۷سوسن نجفی
۱۸زهرا شاهسونی
۱۹زهرا همتی
۲۰نیلوفر همتی
۲۱نرگس قائدی
۲۲لیلا مظلوم
۲۳مریم نعمت اللهی
۲۴سیده فاطمه رنجبران
۲۵معصومه کلیوند قبادی
۲۶مبینا سادات موسوی (آزمایشی)
۲۷فاطمه سادات موسوی (آزمایشی)

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم ثامن الحجج (علیه السلام) مشهد مقدس:

نام نام خانوادگی نام پدر
۱ محمد ایزدطلب علی اصغر
۲ امیر حسین ابوالحسنی محمد رضا
۳ ایمان اژدر فیض آباد غلامعلی
۴ سجاد اسماعیلی بهروز
۵ محمد رضا اکبری محمود
۶ احمد البوعبادی علی محمد
۷ سعید باقری یاور
۸ عبداله بخشایش غلامعلی
۹ محمد برات زاده علی
۱۰ محمد برغمدی حسین
۱۱ علی بیاتی اکبر
۱۲ فؤآد پورفائز فرزاد
۱۳ محمدحسین حسین پورقره کلایی عباسعلی
۱۴ سید علی حسینی سید حمید رضا
۱۵ سید یوسف حسینی سید محمد علی
۱۶ علی خاتمه محمد
۱۷ حامد خوش کلام مهدی
۱۸ محمد حسین رادفر محمدرضا
۱۹ علی رحمانی سامانی بهمن
۲۰ امیرحسین ریاضی علیرضا
۲۱ محمد علی ساکی نصیر
۲۲ سید حسین سبزواری سید یحیی
۲۳ سید امیرحسین سجادی سید مرتضی
۲۴ محمد سلمانی نسب اکبر
۲۵ احسان سلیمی اسماعیل
۲۶ منصور سیرجانی روح الله
۲۷ علی شیردل سرکاریزی حسن
۲۸ سید حسین طیبی سید علیرضا
۲۹ محمد علی عابر نصیرمحله ابراهیم
۳۰ عبدالله عرب خزایی غلامرضا
۳۱ احسان علی اکبری صاحبعلی
۳۲ الیاس غریب شیرنگی عباسعلی
۳۳ محمد فرزانه علی
۳۴ محمد امین فرقانی ورنوسفادرانی مصطفی
۳۵ مصطفی قوی بنیه علی
۳۶ lمحمد کاتبی صادق
۳۷ مجید لطیفی بهرام
۳۸ محمد حسین مجیدی پامچی یعقوب
۳۹ محمد محمد پور علی آباد ماشاالله
۴۰ محمدعلی محمدزاده مهدی
۴۱ محمد مهدی مختاری محمد
۴۲ سید احمد رضا مصطفوی کمال
۴۳ مجتبی ملاحیدری سرچشمه محمد
۴۴ سید علیرضا مهدوی اصیل سید محمدحسین
۴۵ علی نعمتی بلال
۴۶ جواد نوباغی حسین
۴۷ نعیم نورانی رضا
۴۸ محمد نوروزی عبداله
۴۹ سید محمد باقر ها شمی سید مهدی
۵۰ سید محمد مهدی هاشمی سید محمد رضا
۵۱ عیسی ویسی پورسلطانی کاظم
۵۲ محمد یاسین یزدانی منصور
۵۳ امیر توانای خورشبری حسن
۵۴ سید علی حسینی ابراهیم اباد سید باقر
۵۵ سید اسماعیل حسینی لزوری سید عباس
۵۶ علی حاتمی عادل
۵۷ مهدی خسروی احمد
۵۸ دانیال نجاتی غلامعلی
۵۹ علی باقریان احمد
۶۰ علی یوسفی مصطفی
۶۱ علی مراد حسینی محمد
۶۲ احمد غیاثی رمضانعلی
۶۳ علی طاهری فرد منصور
۶۴ امیرحسین شایسته منصور
۶۵ امیرحسین چرخی زاده احمد
۶۶ امیرمهدی شایسته منصور
۶۷ مهدی دیمی سهراب
۶۸ حسن العجیلی حسن
۶۹ محمد حسین سعیدی امیرارسلان
۷۰ قنبر صداقت خداوردی
۷۱ محمد عمران مشهدی محمد شریف
۷۲ مسعود شهری عبدالمجید
۷۳ مجتبی خانی (رحله)
۷۴ ابوالفضل جدیری(رحله)

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیرکل قرآن کریم حضرت زینب کبری(سلام الله علیها):

نامنام خانوادگینام پدر
۱فاطمهیزدانجومجید
۲فاطمهکریمیفرضعلی
۳ریحانهکریمیفرضعلی
۴معصومهابرازهمختار
۵طیبهیاراحمدیبهرام
۶فاطمهکهن سهل آبادیبهرام
۷حدیثه ساداتشبیریسید یونس
۸طاهرهنعمتیقاسم
۹سیده فاطمهنوریسید عبد الرحمان
۱۰سیده زهراصالحیسید فرهاد
۱۱یگانهیار احمدیامیر
۱۲فاطمهمحمدیحسین علی
۱۳صدیقهغلام پورحسین
۱۴مرضیهافشارعلی اکبر
۱۵میناعوض پورحمزه
۱۶خدیجهشفیعی رونیزیولی
۱۷زینبخدائیقربانعلی
۱۸زهرارضائیمحمد حسن
اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات