انتخاب واحد ترم اول آموزشی شعب بیت الاحزان و طرح قرآنی ایلاف 3 در شعب مؤسسه در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیت الاحزان، انتخاب واحد ترم اول آموزشی شعب بیت الاحزان و طرح قرآنی ایلاف ۳ در شعب مؤسسه در سراسر کشور آغاز شد.

درس‌های قابل ارائه شعب بیت الاحزان در بخش آموزش عمومی قرآن کریم در ترم جاری شامل رشته حفظ (در ده سطح)، رشته روخوانی و روانخوانی (در دو سطح)، ترجمه و مفاهیم (در ۴ سطح)، تجوید (در دو سطح) و رشته تدبر (در ۴ سطح) می باشد.

در بخش آموزش تخصصی نیز تعداد ۳۱ مرکز برنامه حفظ روزانه دوساله کل قرآن کریم را ویژه خواهران برگزار می نمایند که در ترم جاری رشته های حفظ (در ۵ سطح)، ترجمه و مفاهیم (در ۵ سطح) و تجوید (در ۲ سطح) قابل ارائه می باشد.

انتخاب واحد سومین دوره طرح قرآنی ایلاف نیز همزمان در شعب سراسر کشور آغاز شده است و در این طرح رشته های حفظ یک جزء (در دو سطح)، سه جزء (در دو سطح)، ۶ جزء (در سه سطح)و همچنین رشته ترجمه و مفاهیم (در ۵ سطح) جهت قرآن آموزان قابل انتخاب خواهد بود.

یاد آور می شود برنامه آموزشی شعب بیت الاحزان شامل دو ترم آموزشی در هر سال است که مدیران شعب با مراجعه به سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات مؤسسه اقدام به نام نویسی و انتخاب واحد قرآن آموزان خود در سامانه می‌کنند. آزمون پایانی ترم اول در شهریور ماه و آزمون پایانی ترم دوم در اسفند ماه برگزار می شود و پس از ثبت نمرات قرآن آموزان توسط بازرسان آموزشی مؤسسه در سامانه، گواهینامه الکترونیک جهت قرآن آموزان صادر می‌گردد.

اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات