چرا بیت الاحزان؟

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با هدف ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در سطح جامعه و به خصوص مناطق محروم فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۷۵ با همت جمعی از

تربیت سالانه ۲۰۰ حافظ کل قرآن، عنایت حضرت زهرا به مؤسسه‌ای که فقط با توکل بنا شد.

مدیر ‌مؤسسه قرآنی بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) توکل به خدا، توسل به حضرت زهرا و تلاش بی‌وقفه را عامل غلبه بر مشکلات پیش ‌روی این مؤسسه دانست و گفت: تربیت سالانه ۲۰۰ حافظ کل قرآن با دست خالی فقط حاصل عنایت ویژه صدیقه طاهره است.

چرا بیت الاحزان؟

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با هدف ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در سطح جامعه و به خصوص مناطق محروم فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۷۵ با همت جمعی از

تربیت سالانه ۲۰۰ حافظ کل قرآن، عنایت حضرت زهرا به مؤسسه‌ای که فقط با توکل بنا شد.

مدیر ‌مؤسسه قرآنی بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) توکل به خدا، توسل به حضرت زهرا و تلاش بی‌وقفه را عامل غلبه بر مشکلات پیش ‌روی این مؤسسه دانست و گفت: تربیت سالانه ۲۰۰ حافظ کل قرآن با دست خالی فقط حاصل عنایت ویژه صدیقه طاهره است.