با توجه به گستردگی فعالیت‌های شعب بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سراسر کشور و به وجود آمدن برخی ناهماهنگی‌ها بین تعدادی از شعب این مؤسسه با ادارات دولتی، اسناد و مدارک و نامه نگاری‌های مربوط به مؤسسه قرآنی فرهنگی با نهادهای مسئول در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات آب و برق و همچنین تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت دارالقرآن ها و اماکن دینی از پرداخت هزینه‌های آب و برق، جهت استفاده مسئولین شعب و همچنین مسئولین ادارات دولتی مربوطه منتشر می‌شود.

در این اسناد به صراحت این مؤسسه مشمول تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور معرفی شده است.

مسئولین شعب می‌توانند جهت بهره مندی از این مزایا و اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایند.

				
					beytolahzan.ir/?p=2441