1381
1382
1383
1384
1385
1386
????????????????????????????????????
1388
1389
1390
1391
1392
1393
????????????????????????????????????
1395
1396
1397
1398
 • ۱۳۸۱

  دوره اول (۴۰ حافظ کل)

  در سال ۱۳۸۱ اولین جشنواره تجلیل از حافظان کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان با تجلیل از ۴۰ حافظ کل قرآن کریم در روستای ماهفرخان (استهبان/ فارس) برگزار شد (این حافظان کل ثمره تلاش های ۶ ساله مؤسسه در سالهای ۱۳۷۵ تا سال۱۳۸۱ بودند) .

 • ۱۳۸۲

  دوره دوم (۶۰ حافظ کل)

  در سال ۱۳۸۲ دومین جشنواره تجلیل از حافظان کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان با تجلیل از ۶۰ حافظ کل قرآن کریم در روستای ماهفرخان (استهبان/ فارس) برگزار شد .

 • ۱۳۸۳

  دوره سوم (۳۷ حافظ کل)

  در سال ۱۳۸۳ سومین جشنواره تجلیل از حافظان کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان با تجلیل از ۳۷ حافظ کل قرآن کریم در شهرستان فسا (استان فارس) برگزار شد .

 • ۱۳۸۴

  دوره چهارم (۲۲ حافظ کل)

  در سال ۱۳۸۴ چهارمین جشنواره تجلیل از حافظان کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان با تجلیل از ۲۲ حافظ کل قرآن کریم در شهرستان فسا (استان فارس) برگزار شد .

 • ۱۳۸۵

  دوره پنجم (۳۰ حافظ کل)

   در سال ۱۳۸۵ پنجمین دوره جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۳۰ حافظ کل قرآن کریم در جوار حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) در مشهد مقدس برگزار گردید که این جشنواره برای اولین بار در خارج از استان فارس برگزار شد.

 • ۱۳۸۶

  دوره ششم (۲۹ حافظ کل)

  در سال ۱۳۸۶ششمین جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۲۹ حافظ کل قرآن کریم برای دومین سال پیاپی در مشهد مقدس برگزار شد .

 • ۱۳۸۷

  دوره هفتم (۳۲ حافظ کل)

  در هفتمین جشنواره که با حضور با شکوه قریب به ۳۰۰۰ نفر از قرآن آموزان و مردم قرآن دوست در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد از ۳۲ حافظ کل قرآن کریم مؤسسه در سال تحفیظی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ تجلیل گردید.

 • ۱۳۸۸

  دوره هشتم (۶۰ حافظ کل)

  در هشتمین جشنواره که در تاریخ ۸/۸/۸۸ مصادف با ولادت با سعادت امام هشتم حضرت امام رضا (علیه السلام) در حسینیه عاشقان ثار الله شیراز برگزار شد از ۶۰ حافظ کل قرآن کریم مؤسسه که در سال تحفیظی ۸۷-۸۸ موفق به حفظ کل قرآن شده بودند تجلیل شد.

 • ۱۳۸۹

  دوره نهم (۱۳۶ حافظ کل)

  با گسترش مراکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم و افزایش تعداد شعب، در این سال از ۱۳۶ حافظ که در سال تحفیظی ۸۸-۸۹ موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بودند در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان( فارس) تجلیل به عمل آمد.

 • ۱۳۹۰

  دوره دهم (۱۳۸ حافظ کل)

  در سال ۱۳۹۰ دهمین جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۱۳۸ حافظ کل قرآن کریم در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد.

 • ۱۳۹۱

  دوره یازدهم (۱۲۶ حافظ کل)

  در یازدهمین جشنواره که در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد از ۱۲۶ حافظ کل قرآن کریم که در مراکز شبانه روزی حفظ یکساله و شعب مؤسسه در سال تحفیظی ۹۰-۹۱ موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بودند تجلیل به عمل آمد.

 • ۱۳۹۲

  دوره دوازدهم (۱۵۰ حافظ کل)

  در سال ۱۳۹۲ دوازدهمین جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۱۵۰ حافظ کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد. مرحوم آیت الله ایمانی امام جمعه وقت شیراز نیز در این مراسم حضور داشت.

 • ۱۳۹۳

  دوره سیزدهم (۲۰۰ حافظ کل)

  در سال ۱۳۹۳ سیزدهمین جشنواره ملی جبرئیل امین با تجلیل از ۲۰۰ حافظ کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان در شیراز برگزار گردید.

 • ۱۳۹۴

  دوره چهاردهم (۱۴۷ حافظ کل)

  چهاردهمین جشنواره در سال ۱۳۹۴ با تجلیل از ۱۴۷ حافظ کل قرآن کریم در شهر شیراز برگزار گردید.

 • ۱۳۹۵

  دوره پانزدهم (۲۰۳ حافظ کل)

  در پانزدهمین جشنواره که در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد از ۲۰۳ حافظ کل قرآن کریم که در مراکز شبانه روزی حفظ یکساله و شعب مؤسسه در سال تحفیظی ۹۵-۹۴موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بودند تجلیل به عمل آمد.

 • ۱۳۹۶

  دوره شانزدهم (۲۴۸ حافظ کل)

  در سال ۱۳۹۶ شانزدهمین جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۲۴۸ حافظ کل قرآن کریم مؤسسه بیت الاحزان در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد.

 • ۱۳۹۷

  دوره هفدهم (۲۶۰ حافظ کل)

  در هفدهمین جشنواره که در شهرستان قرآنی استهبان (فارس) برگزار شد از ۲۶۰ حافظ کل قرآن کریم که در مراکز شبانه روزی حفظ یکساله و شعب مؤسسه در سال تحفیظی ۹۶-۹۵ موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بودند تجلیل به عمل آمد. دکتر علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی میهمان ویژه این مراسم بود.

 • ۱۳۹۸

  دوره هجدهم (۲۴۳ حافظ کل)

  هجدهمین دوره جشنواره ملی جبرئیل امین به میزبانی شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد. حافظان کل قرآن پس از زیارت بارگاه حضرت احمد بن موسی(ع) و تلاوت دسته جمعی قرآن در آرامگاه حافظ شیرازی به تالار حافظ، محل برگزاری جشنواره وارد شدند. سخنران ویژه این مراسم حضرت حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. در این مراسم از ۲۴۳ حافظ کل و ۶۰ حافظ بیست جزء مؤسسه بیت الاحزان تجلیل شد.