گفتگو با زوج قرآنی بیت الاحزان آباده طشک

روابط عمومی موسسه قرآنی بیت الاحزان شعبه آباده طشک با هدایت اله آزادی و سیده فاطمه موسوی از حفاظ این شعبه به عنوان زوج موفق قرآنی به گفتگو پرداخته است.
پایگاه اطلاع رسانی بیت‌الاحزان، توجه شما را به تماشای این مصاحبه تصویری جلب می‌نماید.

گفتگو با زوج قرآنی بیت الاحزان آباده طشک

روابط عمومی موسسه قرآنی بیت الاحزان شعبه آباده طشک با هدایت اله آزادی و سیده فاطمه موسوی از حفاظ این شعبه به عنوان زوج موفق قرآنی به گفتگو پرداخته است.
پایگاه اطلاع رسانی بیت‌الاحزان، توجه شما را به تماشای این مصاحبه تصویری جلب می‌نماید.