داریوش ارجمند در جمع قرآن آموزان مرکز حفظ قرآن بیرجند

داریوش ارجمند هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون در جریان بازدید از مدرسه شوکتیه بیرجند که مکانی تاریخی و محل برپایی مرکز شبانه روزی حفظ قرآن حضرت امام رضا (ع) است در جمع قرآن آموزان این مرکز حاضر شد و چند دقیقه‌ای با آنان به گفت‌وگو پرداخت.

داریوش ارجمند در جمع قرآن آموزان مرکز حفظ قرآن بیرجند

داریوش ارجمند هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون در جریان بازدید از مدرسه شوکتیه بیرجند که مکانی تاریخی و محل برپایی مرکز شبانه روزی حفظ قرآن حضرت امام رضا (ع) است در جمع قرآن آموزان این مرکز حاضر شد و چند دقیقه‌ای با آنان به گفت‌وگو پرداخت.