حافظان خواهر

برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل شعب بیت الاحزان

خدیجه شاهسونی معاون آموزش خواهران مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم در بین ۱۱۰ داوطلب خواهر این آزمون در شعب مؤسسه در سراسر کشور خبر داد.

حافظان خواهر

برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل شعب بیت الاحزان

خدیجه شاهسونی معاون آموزش خواهران مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم در بین ۱۱۰ داوطلب خواهر این آزمون در شعب مؤسسه در سراسر کشور خبر داد.