ثبت نام هشتمین دوره طرح ملی رحله (تابستان ۱۴۰۱)

حفظ جزء ۳۰ و سوره مبارکه بقره در تعطیلات تابستان ۱۴۰۱ به صورت شبانه روزی (ویژه برادران)

پیش از شروع ثبت نام، مطالعه تمامی مطالب مندرج در ذیل الزامی است

مراحل ثبت نام:

۱- دریافت «آیین نامه طرح» حاوی اطلاعات کامل در مورد طرح رحله و شرایط ثبت نام (مهلت ثبت نام: پایان اردیبهشت ماه –> تا ۱۵ خرداد تمدید شد)

آیین نامه طرح ملی رحله ۸ (جهت دریافت کلیک کنید)

(توجه: هنگام مصاحبه به همراه داشتن مدارک مندرج در آیین نامه طرح ملی رحله الزامی است)

 

۲-  اسامی مؤسسات و نهادهای مجری طرح ملی رحله با ذکر نام استان و شهرستان و شماره تلفن مسئول مربوطه در ذیل آمده است (همچنین برخی از مؤسسات و نهادهای مجری طرح، شرایط ویژه و اولویت‌بندی‌های مربوط به خود را دارند که در ذیل قید شده است لذا لازم است قبل از هرگونه اقدام به ثبت نام، نسبت به احراز شرایط خود مطمئن شوید )

ردیفاستانشهرنام مؤسسهشماره تماسشهریه (تومان)
۱اردبیلگرمی—— لغو گردید
۲آذربایجان شرقیشبسترموسسه بیت الاحزان شعبه تبریز۰۹۱۴۷۸۸۷۳۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳خراسان جنوبیبیرجندروستای نوفرست۰۹۱۵۷۵۵۳۴۷۰- ۰۹۳۵۶۰۸۸۴۹۸۸۰۰,۰۰۰
۴خراسان جنوبیزیرکوهمجمع قرانیان۰۹۱۵۳۶۱۵۵۳۹۵۰۰,۰۰۰
۵خراسان جنوبیسربیشهحوزه علمیه مرحوم داوری(ره) شهرستان سربیشه لغو گردید
۶خراسان جنوبیفردوسدارالقرآن بسیج۰۹۹۱۹۰۰۷۵۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۷خراسان رضویخوافقرارگاه فرهنگی , مذهبی منتظران ظهور شهر خواف لغو گردید
۸خراسان رضویگنابادحوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام بیدخت۰۹۱۵۳۷۵۴۲۸۷ -۰۹۱۵۲۰۴۳۱۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۹خوزستانآبادانمرکز شبانه روزی امام محمد باقر(ع) آبادان (بیت الاحزان حضرت زهرا(س))۰۹۳۸۳۲۵۴۴۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰خوزستانایذهسازمان تبلیغات اسلامی۰۹۱۴۰۲۱۷۹۶۲ – ۰۹۳۷۶۸۷۱۸۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱خوزستانامیدیهحوزه علمیه مهدیه۹۰۳۹۶۴۷۱۳۷۸۰۰,۰۰۰
۱۲خوزستانآبادانبیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها شعبه تنگه۰۹۳۸۳۷۷۲۰۰۱- ۰۹۳۷۹۹۲۶۰۳۴۸۰۰,۰۰۰
۱۳خوزستانبندرماهشهربیت الاحزان ماهشهر۰۹۳۳۹۱۱۲۱۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴خوزستانحمیدیهدار القران أموزش و پرورش حمیدیه۰۹۰۳۱۵۳۴۵۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵خوزستاندزفولموسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) شهرستان دزفول۰۹۳۷۵۲۰۰۳۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶خوزستانرامهرمزمسجد امام حسن مجتبی علیه السلام لغو گردید
۱۷خوزستانشادگانبیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها۰۹۲۱۱۸۶۵۹۲۳۷۰۰,۰۰۰
۱۸خوزستانمسجدسلیماندارالقران مصباح الزهراس لغو گردید
۱۹خوزستانهویزهموسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها هویزه۰۹۱۶۵۳۸۱۰۰۹ – ۰۹۳۰۶۴۷۳۳۳۷۸۰۰,۰۰۰
۲۰سیستان و بدلگانموسسه بیت الاحزان۰۹۱۷۳۳۰۱۹۷۸۵۰۰,۰۰۰
۲۱فارساستهبانموسسه بیت الاحزان۰۹۱۶۴۰۴۸۷۵۰۸۰۰,۰۰۰
۲۲فارسدارابموسسه قرانی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها۰۹۱۷۳۳۲۱۹۳۴۵۰۰,۰۰۰
۲۳فارسشیرازموسسه بیت الاحزان -مدرسه آل یاسین۰۹۱۷۸۲۳۱۹۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۴فارسفسامرکز حفظ امیرالؤمنین علیه السلام۰۹۱۷۶۱۱۵۶۸۲- ۰۹۰۲۳۳۳۸۱۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۵فارسلارستانبیت الاحزان حضرت زهرا لار۰۹۱۷۱۸۴۱۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶فارسنی ریزبیت الاحزان نی ریز۰۹۱۷۱۳۳۵۵۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷کرمانرفسنجانکانون فرهنگی و هنری شهداء شریف آباد لغو گردید
۲۸کرمانرودبارجنوببیت الاحزان حضرت زهرا  سلام الله علیها زهکلوت۰۹۱۳۸۴۱۰۷۱۲۵۰۰,۰۰۰
۲۹کرمانسیرجانفصل رویش۰۹۹۱۰۷۴۵۶۴۱۵۰۰,۰۰۰
۳۰لرستانالیگودرزحوزه علمیه شهرستان لغو گردید
۳۱لرستانبروجردموسسه بیت الاحزان۰۹۳۹۸۱۷۸۷۵۵ – ۰۹۹۰۲۹۷۷۲۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۲لرستانخرم آبادموسسه شبانه روزی بیت الاحزان بروجرد۰۹۱۶۵۵۹۹۵۴۱۹۰۰,۰۰۰
۳۳لرستاندوروددفتر امام جمعه دورود۰۹۳۹۸۱۷۸۷۵۵۸۰۰,۰۰۰
۳۴مرکزیاراکحوزه علمیه خاتم الانبیا اراک۰۹۱۶۳۵۲۳۸۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵همدانملایرحوزه علمیه ملایر۰۹۱۸۷۵۱۵۴۱۶۸۰۰,۰۰۰
۳۶یزدابرکوهبنیاد فرهنگ قرآن و عترت امیرالمومنین ابرکوه لغو گردید
۳۷یزدبافقدفتر امام جمعه۰۹۱۳۲۵۵۵۸۵۵۹۰۰,۰۰۰
۳۸یزدتفتشورا و دهیاری۰۹۱۴۰۶۹۴۰۲۷۸۰۰,۰۰۰
۳۹یزدمروستموسسه بیت الاحزان حضرت زهرا۰۹۱۷۲۶۰۶۵۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰یزدیزدحوزه علمیه۰۹۹۱۳۴۰۷۲۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱تهرانپرندحوزه علمیه جدید۰۹۱۹۳۵۴۹۸۴۷۵۰۰,۰۰۰ (شهرستانیها)

۱,۰۰۰,۰۰۰ (تهرانیها)

۴۲خراسان جنوبیبیرجندروستای دستگرد جدید۰۹۰۵۶۹۰۵۱۹۴۵۰۰,۰۰۰
۴۳ایلامدهلرانحوزه علمیه جدید لغو گردید
۴۴خراسان رضویمشهدمؤسسه بیت الاحزان جدید۰۹۰۱۰۵۱۸۸۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵سمناندامغانمؤسسه جواد الائمه با همکاری ناحیه مقاومت بسیج جدید لغو گردید
۴۶کرمانشاهصحنهحوزه علمیه امیرالمؤمنین(ع)جدید۰۹۱۸۵۵۶۹۷۷۱۵۰۰,۰۰۰
۴۷خراسان جنوبیقائنحوزه علمیه جعفریه جدید۰۹۹۱۹۰۰۷۵۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰

توجه: بر اساس توافق صورت گرفته با یکی از خیرین نیک اندیش، شهریه دوره جهت ایتام و سادات رایگان خواهد بود.

*تذکر۱: مسئولیت هرگونه اشتباه در اثر عدم مطالعه موارد مذکور برعهده فرد ثبت نام کننده بوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه قابل عودت نمی‌باشد.
*تذکر۲: ثبت نام طرح ملی رحله فقط ویژه برادران می باشد.

*تذکر۳: مراکز مجری طرح رحله جهت پذیرش قرآن آموزان ظرفیت محدود دارند که با پرشدن ظرفیت، در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد، لذا قبل از اقدام به واریز وجه ثبت نام، از پر نبودن ظرفیت مرکز مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.

*تذکر۴: همان گونه که در آیین نامه طرح ملی رحله قید شده این طرح فقط ویژه ۱۴ تا ۲۲ ساله هاست و در صورت عدم رعایت شرایط سنی، به هیچ عنوان پذیرش صورت نمی‌گیرد و وجه ثبت نام نیز عودت داده نخواهد شد.

از مدارک ثبت نام جهت ارائه در زمان مصاحبه رضایت نامه ولی قرآن آموز می‌باشد (زیر ۱۸ سال) که می‌بایست طبق فرم زیر تکمیل گردد و به امضای ولی قرآن آموز برسد که می‌توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

فرم رضایت نامه ولی (جهت دریافت کلیک کنید)

روند ثبت نام:
 • خرید کارت اعتباری ۱۹ رقمی ثبت نام :
  جهت ثبت نام می بایست ابتدا کارت اعتباری ۱۹ رقمی ثبت نام را به صورت آنلاین (اینترنتی) خریداری نمایید
 • جهت واریز اینترنتی نیاز به رمز دوم یا رمز اینترنتی کارت بانکی خود دارید که به راحتی از طریق خودپرداز بانک عامل کارت خود می توانید آن را دریافت نمایید
 • هنگام خرید کارت اعتباری در وارد کردن نام، نام خانوادگی و شماره ملی داوطلب دقت گردد چرا که ثبت نام تنها جهت صاحب شماره ملی وارد شده میسر می باشد
 • هر داوطلب با کد ملی خود تنها یک بار مجاز به ثبت نام می‌باشد و کد ملی به هیچ عنوان قابل ویرایش نخواهد بود
 • کارت اعتباری خریداری شده تنها جهت خدمت انتخابی قابل استفاده است
 • هزینه ثبت نام و خرید کارت اعتباری مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان می باشد
 • در صورت کم شدن مبلغ از حساب بانکی و عدم دریافت کارت اعتباری، مبلغ تا ۷۲ ساعت به حسابتان بازگردانده می‌شود
 • در صورت گم کردن کارت اعتباری، از قسمت بازیابی کارت اعتباری می توانید نسبت به دریافت مجدد این شماره اقدام نمایید
 • ثبت مشخصات و ثبت نام:
  با ورود کارت اعتباری ۱۹ رقمی و شماره ملی امکان ثبت نام میسر می گردد
 • امکان ویرایش برای هر داوطلب تنها یک بار امکان پذیر خواهد بود
 • پس از ثبت نام می بایست رسید دریافتی به همراه شماره پیگیری را تا زمان مصاحبه نزد خود نگاه دارید
 • قبل از شروع مراحل ثبت نام نسبت به اسکن تصویر پرسنلی خود اقدام نمایید. تصویر شما می بایست در فرمت jpg یا JPEG باشد و از حداقل حجم ۱۰ کیلوبایت و حداکثر ۱۵۰ کیلوبایت تجاوز نکند. تصویر باید از زاویه روبرو، با پشت زمینه سفید و کیفیت مناسب باشد.
 • تذکر: در ورود تصویر پرسنلی خود دقت کنید، چرا که همین تصویر در صدور گواهینامه دیجیتالی شما لحاظ خواهد شد و در صورت ورود تصویر بدون رعایت مشخصات فوق، گواهی صادر نخواهد شد.

در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می‌کنید ممکن است پس از واریز وجه با خطایی مشابه تصویر زیر مواجه شوید:

در صورت کلیک بر روی دکمه آبی رنگ «Go back» ثبت نام شما لغو شده و هزینه واریزی به حسابتان بازگشت می خورد

بنابر این جهت تکمیل ثبت نام می بایست بر روی دکمه سفید رنگ «Send anyway» کلیک نمایید

پیام خطا

 

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند ثبت نام، در قسمت نظرات همین صفحه، مشکل خود را مطرح نمایید.

جهت ثبت نام و واریز وجه فقط از مرورگرهای Firefox   یا Chrome استفاده نمایید و از ثبت نام با مرورگرهای دیگر و یا ثبت نام با تلفن همراه خودداری نمایید)

*ثبت نام در این طرح به منزله تایید تمامی مطالب مندرجه در بالا توسط شما می‌باشد و داوطلب ملزم به رعایت موارد ذکر شده و پرداخت هزینه‌ها می‌باشد.

 

امکان ویرایش تا پایان ثبت نام جهت داوطلبان فعال می باشد.

جهت ویرایش می بایست شماره ۱۹ رقمی کارت اعتباری خریداری شده و شماره ملی را وارد نمایید.

در صورتی که کارت اعتباری خود را گم کرده اید از طریق این لینک آن را بازیابی نمایید.

تنها یک بار امکان ویرایش وجود دارد، لذا هنگام ویرایش کمال دقت را انجام دهید.

تغییر مرکز انتخابی در ویرایش امکان پذیر است.

ویرایش شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی نمی‌باشد. جهت ویرایش این اطلاعات می بایست پس از ورود به طرح از طریق مدیر مرکز مربوطه اقدام نمایید.

 

کانال طرح ملی رحله در پیامرسان ایتا

 

75 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات

سلام علبکم
درحال حاضر غالبا بیشتر خانواده های با سطح مالی ضعیف به دنبال قرآن و حفظ آن هستند، هزینه ی بالای طرح باعث انصراف و سرشکستگی این قشر خواهد شد.
طرح باید رایگان برگزار شود تا استقبال بالا رود.

سلام
ای کاش بچه های با استعدادهای خاص را هم در این گروه قرار می دادید تا از این فرصت استفاده کنند ، مثلا پسر خودم که یازده سالشه ولی با یک یا دو بار خواندن سوره خیلی راحت آن را حفظ می کند ولی متاسفانه این موقعیت را از دست می دهد

سلام خدا قوت
پسر من متولد آذر ۱۳۸۷ هست می‌تواند در این طرح همراه با برادرش شرکت کند؟

سلام علیکم
استان تهران؟
استان قم؟
این دو از قطب قرآنی کشور هستند اما شما نام این دو را در لیست مؤسسات و نهادهای مجری طرح ملی رحله قرار ندادید و بنظرم جای تاسف دارد.
من خواهش میکنم که به این موضوع رسیدگی شود

آها
میشه محل دقیق مراکز رو بفرمایید.؟

سلام من سنم ۲۴ساله خیلی راغب به حضور در طرح هستم مجردم وقتمم آزاد زنگ هم زدیم گفتن مشکلی نیست بنظر شما میتونم ثبت نام کنم

سلام لطفاً برای شهر اهواز هم این طرح رو بزارید (برای بانوان)
تشکر

سلام علیکم
من هم بانظربزرگواری که فرمودن خانواده هابه خاطرهزینه های بالای دوره حفظ قادرنیستند فرزندانشونو به این موسسه بفرستن کاملآ موافقم
چون خودمن پارسال مراجعه کردم برای ثبت نام پسرم
ولی متاسفانه یه دلیل هزینه های سنگین منصرف شدم

با سلام من وهمسرم از حافظان جز بیت الاحزان هستیم.. من خودم حافظ ۳ جز وهمسرم ۵ جز… الان هم تو شهری هستیم که هیچ امکاناتی نداره متأسفانه… سنمون هم به طرح ها نمیخوره الان… ما که اینقدر علاقه داریم باید چیکار کنیم… فقط هم با روش حفظ بیت الاحزان راحت هستیم من خودم راحت روزی دوصفحه قرآن رو بدون تپوق حفظ میکنم… حاج آقا شاهسوندی باید یه فکری به حال ماهم کنه… ماحتی از مرکز مدرک هم گرفتیم…

لطفاً یه کمکی به ماهم بکنید که از قرآنی که اینهمه زحمت کشیدیم براش فاصله نگیریم

ببخشید اصفهان(خمینی‌شهر) شعبه نداره؟

سلام خسته نباشید
ما برای کارت ثبت نام کردیم ۴۰۰۰۰تومان هم از حساب کم شد ولی کارتی از سایت دریافت نکردیم علت چیست؟
و شماره موسسه ها رو از کجا میتونیم برداریم ..؟

سلام هزینه ۴۰۰۰۰ تومان از حساب من کم شده اما داخل ثبت نام میزنه کارت اعتباری با مشخصات یکی نیست ولی من دقیق همون شما ه کارت اعتباری رو میزنم

بله درسته ثبت نام شد

سلام
ببخشید کسی که ثبت نام کرده و شماره کارت اعتباری رو گرفته و بخواد که ادامه نده مبلغ پرداختی رو نمیشه پس گرفت؟

سلام وقت بخیر.تاریخ شروع اردو چه روزی می‌باشد و چند روزه هستش؟

سلام، فقط از نام بیت خرسند نیستم
چرا به بیت الاحزان!؟ بیت النور که بهتره!؟
بیت النور حضرت زهرا(س)
تشکر

سلام این موسسه به لطف حضرت زهرا سلام الله علیها و با به خواب اومدن ایشون برای حاجاقای شاهسونی بنا شده و داستانش مفصله.

از من دوبار پول کم شد ولی کارت اعتباری نداد این چه وضعیه

سلام علیکم
خسته نباشید
اگه مثل چند وقت پیش هزینه ثبت نام رو رایگان می کردید یا حداقل کمتر می کردید رغبت به ثبت نام بیشتر می شد

با سلام
بنده برای خرید کارت در مرحله نهایی روی دکمه آبی Go back کلیک زدم . هزینه از حسابم کسر شد اما بعدا بحسابم بر نگشت .
تشکر

سلام موسسه در تابستان۱۴۰۱ طرحی برای افرادی که تمایل به تثبیت محفوظات خود دارند برکزار میکند ؟

با عرض سلام خدمت بزرگوارانی که در جهت انس بچه ها با خدا و کتاب الهی مسیری را باز کرده اند، بنده یک انتقاد خدمت دست اندرکاران این طرح داشتم و اینکه نامی رو که برای این طرح انتخاب کرده اید به لحاظ روانشناسی و طبع بچه ها بخصوص در سنین نوجوانی که همراه شور و شوق هست مناسب نمیباشد چرا که آدم رو یاد غم و غصه میندازه (بیت الأحزان) کاش کلمه ای مناسب قرآن و فضایی با طراوت انتخاب میشد

آخرین ویرایش1 ماه پیش توسط بنده خدا

سلام آیا اکنون نیز میتوانیم ثبت نام کنیم چون نوشتین تا پایان اردیبهشت

سلام علیکم
خسته نباشید
زمان مصاحبه داوطلبان و اردو کی هست ؟

با سلام من دو پسر ااو۱۳ ساله دارم این طرح قرانی در شهرستان الیگودرز وجود ندارد .باید کجا ثبت نام کنم ؟؟!؟

سلام خسته نباشید طرحی برای دختران ندارید.؟؟؟

منظورم طرح اردو و کلاس ها هست اون برای دختران هم وجود داره.؟

سلام خدمت شما ، پدر بنده روی تاکسی کار میکنن ، و واقعا توان پرداخت این شهریه سنگین رو ندارن، ولی علاقه دارم داخل دوره ثبت نام کنم ، راهی ندارد که تهسیلاتی داشته باشه که مبلغ کمی رو پرداخت کنیم

سلام من هزینه کارت اعتباری رو پرداخت کردم ولی اشتباهی بجای دکمه ی send anyway دکمه یهgo back رو زدم الآن ثبت نام نمیتونم بکنم

سلام
استان اصفهان شهرستان نجف آباد هم دارد

سلام
مصاحبه در چه مکانی و چه زمانی برگزار میشه؟

سلام، من متولد آبان ۱۳۷۸ هستم، می‌توانم ثبت نام کنم؟

سلام من متولد ۱۳۸۸
۲۶ خرداد ماه هستم میگم مشکلی پیش میاد ؟ بعدش میشه شب ها اومد خونه برای خواب

ععالی

خدا قوت به کلیه عوامل و مسئولین بیت الاحزان. مخصوصا حاج آقای شاهسونی ، خدا و حضرت زهرا توفیقتون رو بیشتر کنه ان شاءالله

سلام من علاقه مند به این طرح هستم وای به دلیل قیمت بالا ۱ و نیم ملیون توانایی شرکت ندارم

سلام من الان ثبت نام کردم هزینه دوره رو کی باید پرداخت کنم ؟؟ بعد مصاحبه یا قبل؟؟

سلام میخواستم بپرسم در طول روز اجازه خروج از خوابگاه و محل استقرار هست؟

سلام علیکم وقت بخیر دختری متولدین دارم که علاقه ای خاص به قرائت وحفظ دارد ولی متاسفانه برادخترا جایی برنامه ای ندارید

سلام ببخشید مزاحم شدم میشه پسرم رو ۱مرداد ثبت نام کنم چون پسرم برای کربلا ثبت نام کرده ثبت نام کرده علاقه زیادی به این طرح داره

آخرین ویرایش5 روز پیش توسط ابوالفضل عبداللهی