ثبت نام ترم زمستانه دوره حفظ جزء سی

 

  • مدت جلسات: هفته ای سه جلسه ( مجموعاً ۳۰ جلسه)
  • مدت زمان هر جلسه: ۲۰ دقیقه
  • بستر کلاس: نرم افزار قرار
  • تعداد نفرات هر کلاس: ۴ نفر
  • شروع دوره : از ۱۵ دی ماه تا ۲۷ اسفند
  • ۵ جلسه غیبت موجب حذف از دوره خواهد شد
  • دوره با رعایت کامل شئونات اسلامی و به صورت تصویری در بستر نرم افزار قرار برگزار خواهد شد
  • در پایان دوره مدرک اعطا خواهد شد