بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

   بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سالی که گذشت (نگاهی به عملکرد مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سال ۱۳۹۸)  ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ

بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

   بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سالی که گذشت (نگاهی به عملکرد مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سال ۱۳۹۷) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ

بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

هموار شدن فعالیت های بین المللی/ سال ۱۳۹۶ با تمام تلخی ها و شیرینی ها سپری شد، به رسم هر سال مروری می کنیم بر فعالیت های قرآنی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این سال

فعالیت‌های قرآنی بیت الاحزان در سال ۹۳ + گزارش تصویری

بیت الاحزان در سال ۹۳ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و با وجود سختی‌های بسیار فعالیت‌های چشمگیر قرآنی خود را در سطح کشور گسترش داد. اکنون بخش دوم گزارش تصویری فعالیت‌های قرآنی بیت الاحزان در سال ۹۳ را تقدیم نگاه شما بازدیدکنندگان محترم می‌کنیم.

بیت الاحزان در سال ۹۳ + گزارش تصویری

یک سال پیش در چنین روزی گزارشی تصویری از فعالیت‌های بیت الاحزان در سال ۹۲ بر روی همین پایگاه بارگذاری شد. از آن زمان تاکنون بیت الاحزان فعالیت‌های چشمگیری صورت داده که بخش اول این گزارش تقدیم شما بازدیدکنندگان محترم می‌گردد.

نگاهی به عملکرد بیت الاحزان حضرت زهرا (س) در سال ۱۳۹۲

  ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أصلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرعُهَا فِی السَّمَاءِ         ابراهیم/۲۴ حوزه فرهنگ و قرآن در ایران و در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. افزایش قیمت

بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

   بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سالی که گذشت (نگاهی به عملکرد مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سال ۱۳۹۸)  ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ

بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

   بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سالی که گذشت (نگاهی به عملکرد مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سال ۱۳۹۷) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ

بیت الاحزان در سالی که گذشت+ گزارش تصویری

هموار شدن فعالیت های بین المللی/ سال ۱۳۹۶ با تمام تلخی ها و شیرینی ها سپری شد، به رسم هر سال مروری می کنیم بر فعالیت های قرآنی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این سال

فعالیت‌های قرآنی بیت الاحزان در سال ۹۳ + گزارش تصویری

بیت الاحزان در سال ۹۳ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و با وجود سختی‌های بسیار فعالیت‌های چشمگیر قرآنی خود را در سطح کشور گسترش داد. اکنون بخش دوم گزارش تصویری فعالیت‌های قرآنی بیت الاحزان در سال ۹۳ را تقدیم نگاه شما بازدیدکنندگان محترم می‌کنیم.

بیت الاحزان در سال ۹۳ + گزارش تصویری

یک سال پیش در چنین روزی گزارشی تصویری از فعالیت‌های بیت الاحزان در سال ۹۲ بر روی همین پایگاه بارگذاری شد. از آن زمان تاکنون بیت الاحزان فعالیت‌های چشمگیری صورت داده که بخش اول این گزارش تقدیم شما بازدیدکنندگان محترم می‌گردد.

نگاهی به عملکرد بیت الاحزان حضرت زهرا (س) در سال ۱۳۹۲

  ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أصلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرعُهَا فِی السَّمَاءِ         ابراهیم/۲۴ حوزه فرهنگ و قرآن در ایران و در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. افزایش قیمت