پیرو هماهنگی بعمل آمده با مسئولین ادارات آب و برق و گاز در استان :

۱-درخصوص معافیت برق ،مراجعه مستقیم مراکز قرآنی به ادارات برق ناحیه یا منطقه مربوطه ،به همراه ارائه نامه درخواست معافیت برق توسط خودشان

ضمناً چنانچه موضوع به نتیجه نرسید با آقای خادم جعفری مسئول مربوطه در اداره برق استان با شماره ۰۳۱۱۶۲۴۳۸۲۵  تماس حاصل نمایید

۲-درخصوص معافیت آب وگاز مدارک ذیل ضروری  است  

الف)تاییدیه از ارشاد یا سازمان تبلیغات  مبنی بر فعال بودن مرکز قرآنی

ب)مرکز قرآنی مربوط قبلاً به عضویت اتحادیه درآمده باشد (برابر شرایط ذکر شده در قسمت شرایط عضویت )

ج)ارسال فیش آخرین قبض آب و گاز به  اتحادیه

د)ارسال دو سری تصویر سند مالکیت یاتصویر قرارداد اجاره محل مورد نظر به اتحادیه (جهت اداره آب وشرکت گاز)

ذ)فرم تعهد مربوطه (از قسمت خدمات )اخذ و تکمیل گردد

تذکر:مهلت اقدام درخصوص بهره مند شدن از معافیت های ذکر شده ،ارسال مدارک واقدام لازم تا ۱۰خردادماه سال جاری     می باشد

لذا خواهشمند است مدارک بند ۲ را به فقط به آدرس اصفهان خیابان ابن سینا کوچه شماره ۳۷(میرعلاءالدین) کد پستی ۸۱۴۸۷۶۶۸۱۴ارسال نمایید و از مراجعه حضوری خودداری نمایید

بدیهی است اتحادیه پس از اقدامات لازم  مراتب را  جهت اطلاع مراکز قرانی درهمین سایت منعکس می نماید

ولیکن باتوجه به تصمیمات سازمانی،علیرغم هماهنگی های بعمل آمده  عدم اقدام از سوی ادارات مربوط مسئولیتی را متوجه اتحادیه نمی کند.

  تعهد نامه

بسمه تعالی

اینجانبان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره موسسه قرآنی /خانه قرآنی                                درخواست بهره مندی از تسهیلات رایگان (گاز ،آب وبرق ) را داشته وتعهد می نماییم تسهیلات درخواستی تنها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت (علیهم السلام) مصرف شده و جنبه استفاده شخصی یا سایر استفاده ها راندارد وچنانچه به هر دلیل فعالیت این مرکز متوقف شده یا محل به جای دیگر منتقل گردید ویا سایر استفاده ها بعمل آمد مراتب را به اتحادیه واداره مربوطه اطلاع داده تانسبت به قطع تسهیلات اقدام شود،در غیر اینصورت کلیه خسارات مربوطه را بعهده گرفته و جوابگو خواهیم بود .

آدرس :

شماره تلفن مرکز قرآنی :

شماره همراه مدیرعامل:

مدیر عامل موسسه قرآنی/ مدیر خانه قرآنی            رئیس هیئت مدیره

				
					beytolahzan.ir/?p=2386