جهت دریافت آئین نامه جدید طرح تثبیت مصوب سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

				
					beytolahzan.ir/?p=12824