جهت دریافت آئین نامه جدید روخوانی، روانخوانی و عربی خوانی قرآن کریم مصوب سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

				
					beytolahzan.ir/?p=2192