بازدید طلاب خارجی جامعه المصطفی از بیت الاحزان

جمعی از طلاب خارجی و اساتید و مسئولان جامعة المصطفی العالمیه پنجشنبه 25 آبان 1402 از مراکز قرآنی بیت الاحزان در دهستان خیر استهبان بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های این مراکز قرار گرفتند. هدف از این بازدید آشنایی طلاب جامعة المصطفی با یکی از مدل‌های موفق فعالیت فرهنگی و دینی جهادی و مردمی به منظور الگو گیری در راه اندازی فعالیت‌های مشابه در کشورهای مختلف بود.