۵۹۶۸ بازدید

آیین نامه ترجمه و مفاهیم

جهت دریافت آئین نامه جدید ترجمه و مفاهیم مصوب سال 1397 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آیین نامه سطح مقدماتی   آیین نامه سطح متوسطه   آیین نامه سطح تکمیلی
   

سطح مقدماتی:

 

سطح متوسطه:

 

سطح تکمیلی:

Share