۲۱۲ بازدید انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲ آخرین ویرایش : ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۳

ویژه مراکز روزانه حفظ دوساله قرآن کریم:

موضوع هفته

موضوع هفته اول:

استعانت از خداوند (تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم)

 

 موضوع هفته دوم:

وضو

فایل های پیوست شده :موضوع هفته اول موضوع هفته دوم
Share