۲۶۲۹ بازدید

شماره حساب‌های مؤسسه بیت الاحزان

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) مؤسسه ای مردم نهاد است که وابستگی مالی به هیچ نهاد و ارگان دولتی ندارد و در طول سال‌های فعالیت خود با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و کمک های خیراندیشان توانسته است به رشد و بالندگی مطلوبی در زمینه گسترش قرآن کریم برسد.

خیر اندیشان و نیک اندیشان گرانقدر می توانند جهت ترویج فرهنگ قرآن کریم، کمک های خداپسندانه خود را به شماره حساب‌های مؤسسه که در ذیل آمده است واریز نمایند:

لیست شماره حسابهای مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) به شرح ذیل می‌باشد:

نام بانک

نام حساب

شماره حساب

شماره شبای حساب

شماره کارت

ملت

موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)

26971783

IR02 0120 0000 0000 0026 9717 83

6104 3377 2061 4815

ملی

موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س)

0110354709007

IR09 0170 0000 0011 0354 7090 07 

 

تجارت

بیت الاحزان ماهفرخان حضرت زهرا سلام الله علیها

763087387

IR79 0180 0000 0000 0763 0873 87

 

کشاورزی

موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)

290979308

IR41 0160 0000 0000 0290 9793 08

 

پست بانک

بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) مرکزی

55226391336221.02

IR14 0210 0055 2263 9133 6221 02

 

 

همچنین سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه مؤسسه نیز جهت دریافت هدایای شما نیک اندیشان راه اندازی شده است:

2444#*3*741*

Share
6