۵۷۶۲ بازدید انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۹

برنامه آموزشی گروه مهد و پیش دبستان

برنامه آموزشی گروه مهد و پیش دبستان

 http://beytolahzan.ir/paper/up/galleries/20161010/1476095379g1_gall.jpg

 http://beytolahzan.ir/paper/up/galleries/20161010/1476095380g2_gall.jpg

توجه: شعبی که کتاب کودکانه آموزش و پرورش تدریس می کنند نیازی به تدریس آیات و احادیث فوق ندارند.

 

Share