34 بازدید ۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۲

جدول زمانبندی جلسات استانی

288 بازدید ۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۲

سطوح آموزشی پایان ترم

809 بازدید ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۴

برنامه فرهنگی آموزشی سال 97

1019 بازدید ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰

آیین نامه تعیین معلم برتر

674 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶

فرم نتایج مسابقات

950 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵

فرم داوری تجوید

693 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴

فرم داوری صحت حفظ

699 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱

آیین نامه مسابقات سال 96

1062 بازدید ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۶

آیین نامه طرح ملی تربیت حافظان اوقاف

1545 بازدید ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴

برنامه آموزشی مهد و پیش دبستانی سال تحصیلی 96- 97