1995 بازدید ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۰

معافیت بیت الاحزان از پرداخت هزینه آب و برق + اسناد

انتشار اسناد و نامه نگاری های صورت گرفته بیت الاحزان با سازمان‌ها و ادارات مربوطه در خصوص معافیت این مؤسسه از پرداخت هزینه آب و برق

6002 بازدید ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰

بخشنامه های وزرارت مسکن

جهت احداث شعب مؤسسه در شهر ها به منظور همکاری اداره مسکن و شهرسازی با مؤسسه جهت گسترش فرهنگ قرآن در کشور