گزارش مراکز تخصصی حفظ روزانه

۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۱ 159 بازدید

آیین نامه مسابقات سراسری قرآن کریم سال 97

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۵ 333 بازدید

سطوح آموزشی پایان ترم

۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۲ 534 بازدید

برنامه فرهنگی آموزشی سال 97

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۴ 1244 بازدید

آیین نامه تعیین معلم برتر

۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰ 1512 بازدید

فرم نتایج مسابقات

۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶ 958 بازدید

فرم داوری تجوید

۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵ 1548 بازدید

فرم داوری صحت حفظ

۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴ 1071 بازدید

آیین نامه مسابقات سال 96

۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱ 999 بازدید